Carpe Futurum Uppsala - Fotograf Mattias Hamren-33.jpg

Carpe Futurum

Uppsalas nya kraftvärmeverk, Carpe Futurum, utgör en del av Vattenfalls strävan att minska klimatpåverkan och säkra fjärrvärmeleveranserna till Uppsalaborna. Målet är att skapa en koldioxidneutral verksamhet redan till 2025. Byggnadens silhuett är en viktig del av Uppsala och utmaningen har varit att skapa ett balanserat tillägg till slottet, domkyrkan och vattentornet av hög arkitektonisk kvalitet. Liljewall tilldelades uppdraget efter vinst i en tävling som utlystes av Vattenfall i februari 2014. 

Den samlade byggnadsvolymen med sitt enkla och mjuka formspråk uttrycker stadsmässighet samtidigt som industrikaraktären tonas ned.

Carpe Futurum Uppsala - Fotograf Mattias Hamren-30.jpg

KLIMATSMARTA VÄRMELEVERANSER

Uppsala växer och för att kunna säkerställa leveransen av värme till stadens invånare på ett klimatsmart och hållbart sätt behövdes ett nytt kraftvärmeverk. Gestaltningen av byggnaden med det grafiska mönstret på de emaljerade och genomskinliga profilglasen som tunnas ut ju högre upp man kommer i byggnaden symboliserar processen av förångning av vatten, vilket är själva grunden för produktion av elektricitet. Vattenångan kyls ned och överskottsvärmen leds ut på fjärrvärmenätet för att värma upp bostäder och verksamheter.

KONSTEN ATT STICKA UT

 Upplevelsen av byggnaden skulle fungera på både nära och långt håll. För att minimera den visuella konkurrensen med domkyrkan och slottet när man närmar sig staden på E4-an, är den nya anläggningen är placerad så långt norrut som möjligt på tomten. Färgmässigt hämtas inspiration från såväl Uppsalas signaturbyggnader som från befintliga industribyggnader.

Efter tävlingsskedet följde en process i tät dialog med Vattenfall där alla ingående byggnadsdelar och funktioner skulle utformas i enighet med tävlingsförslagets huvudprinciper. Under hela upphandlingsförfarandet och produktion har Liljewall haft avstämningar tillsammans med leverantör och Vattenfall för att säkerställa att kvaliteterna bibehålls. Kompromisser och anpassningar har gjorts utan att ursprungliga värden gått förlorade.

Det nya kraftvärmeverket eldas med förnybara bränslen, vilket innebär att verksamheten kan halvera sitt befintliga koldioxidutsläpp.

Carpe Futurum Uppsala - Fotograf Mattias Hamren-31.jpg

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Vattenfall AB

ORT: Uppsala

ÅR: Färdigställt, 2014–2021

BRUTTOAREA (BTA): 17 300 kadratmeter

PROJEKTTEAM

Lars Olausson

Arkitekt

Leyla Rahnavard

Arkitekt

Karl-Johan Bexér

Arkitekt

Thomas Hago

Referensgrupp

Mats Milsta

Referensgrupp

Lasse Sarberg

Process LD-gruppen
 

Henrik Undeland, Ramböll

Landskap

Mattias Hamrén

Fotograf

KONTAKT

Tomas Hago

0765-48 70 30

toha@liljewall.se