top of page

Brandstation i Oslo

Under 2019 utlyste Oslo en tävling om en ny brandstation på bästa läget i hamnen, inte långt ifrån världskända operahuset. Vår ambition har varit att tillföra staden en byggnad som känns trygg, hållbar och viktig. En byggnad som övervakar staden. Med en stomme av trä, en fasad klädd med återvunnen kopparplåt, integrerade solceller i glasrutorna och biotoptak för den biologiska mångfalden skapar vi en byggnad som håller över tid och som är varsam mot miljön och sin omgivning.

Idén bygger på att vi vill synliggöra brandstationen och visa att det är en säker och viktig byggnad i centrala Oslo.

Elevation.JPG

HÅLLBART INIFRÅN OCH UT

Vårt förslag har ett stort hållbarhetsfokus med hög miljöprestanda. Med strikta materialkrav med låg miljöbelastning, stark energiprofil med låg energianvändning, varsamt markutnyttjande och bra inomhusklimat skapar vi en byggnad som håller över tid och som belastar miljön så lite som möjligt. Idén till brandstationen bygger på att man visar upp verksamheten för staden.

vinklar1.jpg

Byggnaden är placerad i ett kulturhistorisk sammanhang i centrala Oslo. Genom att sätta ut målpunkter i staden har vi fått fram olika vinklar som vi sedan har använt för att vinkla väggar och undertaksskivorna på det tredje våningsplanet. Det skapar en rytm i den enkla kopparvolymen som ger utsikt till brandmännen såväl som insikt i invånarna.

Brandstation Oslo Liljewall.jpg

Fasaden är klädd med återvunnen kopparplåt och vissa ytor har en semitransparent fasad av ett kopparraster för att ge byggnaden ett enhetligt skal. Kopparfasaden kommer att oxidera och påverkas av den omgivande staden.

EN KONSTRUKTION I TRÄ

Vi har valt en stomme av trä. Träkonstruktionen är lätt och eftersom vi befinner oss mitt i Oslo blir entreprenaden mer effektiv; trä kräver färre transporter då det är lätt och kan packas mer effektivt på lastbilar och den går snabbt att montera och behöver ingen torktid på plats. Konstruktionen står på en betongplatta, som på ett effektivt sätt fördelar vikten från byggnaden och kan förstärkas på ett sådant sätt att grundläggningen kan anpassas till tunneln.
 

VOLYMVY 5 TEST 2.jpg

PELARE OCH BALKAR AV LIMTRÄ

Pelare och balkar av limträ placeras på en betongkonstruktion.

VOLYMVY 6 TEST 2.jpg

FASADELEMENT AV MASSIVTRÄ

Den bakre delen med entresol får bjälklag och väggar av massivträelement. 

VOLYMVY 3 TEST 2.jpg
VOLYMVY 4 TEST 2.jpg

LIMTRÄBALKAR

Ett sekundärbärlager av limträkragar ut över de första våningsplanen. Limträbalkarna kragar ut över kanterna för att få till byggnadens överhäng.

BJÄLKLAG I MASSIVTRÄ

Ett bjälklag av massivträ gör konstruktionen styv.

VOLYMVY 2 TEST 2.jpg

VINKLAR

Väggar i vinklar kring fasaden på plan 3. 
Plan 3 har fristående väggar av massivträ närmast fasaden, ca 6 meter höga. Dessa möter en mer generell och enkel struktur i byggnadens inre som tillsammans bär upp yttertaket. 

VOLYMVY 1 TEST 2.jpg

TAKKONSTRUKTIONEN

Takkonstruktion av limträbalkar och massivträelement.

BIOTOPTAK & INTEGRERADE SOLCELLER

Den nedsänkta delen av taket på brandstationen förses med biotoptak. Med biotoptak kan ursprungliga livsmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden för växter och djur skapas. Pollinerande djur välkomnas och på taket placeras även biodling.

Istället för att placera solceller på tak, utförs dessa som integrerade solceller för de stora glaspartierna som riktar sig mot syd, öst och väst. Byggnadsintegrerade solceller i glaspartier fungerar förutom som energikälla, även som skuggning och skydd för bländning. 

Vårt förslag bygger på att få ned byggnadens klimatpåverkan. Vi tror på att bygga fler brandstationer med trästomme och låg energiförbrukning.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tävlingsbidrag

UPPDRAGSGIVARE: Oslo kommun

ORT: Oslo

ÅR: 2019

PROJEKTTEAM

Markus Bergerheim

Ansvarig arkitekt

 

Lars Olausson

Handläggande arkitekt

 

Frans Gillberg

Handläggande Landskapsarkitekt

Jesper Karlsson

Miljösamordnare

Anna Kristinsdóttir 

Grafisk form

 

Karl-Johan Bexér

Visualiserare

KONTAKT

Markus Bergerheim

0765-48 70 67

mabel@liljewall.se

bottom of page