top of page
LEOSLEKLAND_HÖRNET_Liljewall_191018.jpg

Borås Event

Borås nya eventpalats ska locka till rörelse, lek och aktivitet. Hit är det framförallt barnfamiljerna som kommer då Leos lekland är verksamheten som tar plats här. Trots sin storlek smyger sig byggnaden in och lägger sig till rätta mellan grönska och hantverkstradition. Med enkla material har vi skapat en elegant byggnad med förhoppningen om att platsen, parken och människorna tar över den i sinom tid.

konstantin-savinov-XCE9QRO015c-unsplash.
landskap_liljewall_rudedammsgatan_11.jpg

Fokus har varit på barnfamiljer, rörelse, lek och event i en naturnära miljö.

detalj.jpg
2019-_09-_12_Borås_Event.jpg

FÖRUTSÄTTNINGARNA

I nära anslutning till Borås Djurpark ligger en vacker tomt inramad av höga träd med stora lövade kronor och mjuka gräsmattor. I den norra utkanten av tomten ligger Parkteatern, en tidstypisk träbyggnad från början av 1900-talet med gulmålad panelfasad och snickarglädje. Söderut ligger Parkhallen med en putsad fasad från 60-talet, och i den östra delen ligger Borås Djurpark. 

Vår uppgift har varit att gestalta en eventbyggnad för Borås kommunala fastighetsbolag IBAB. Inriktningen för verksamheten är att verka över tid med fokus på barnfamiljer, rörelse, lek och event i en naturnära miljö. Önskemålet var en enkel och funktionell byggnad som smälter in på platsen tillsammans med Parkteatern och Parkhallen.

LEOSLEKLAND_ENTRÉ_Liljewall_191018.jpg

Murgröna, vildvin, humle, blåregn, bokharabinda och andra klätterväxter kommer över tid att klä in och täcka husets fasader. 

VERKSAMHET & GESTALTNING

Vi har hela tiden utgått från det befintliga, det beständiga – att parkens träd, de gröna ytorna, gångstråk och arkitekturen inte flyttar på sig. Materialen är enkla vilket bidrar till en viss elegans. Invändigt har vi arbetat med en limträstomme medan utsidan är gjort av plåt och sträckmetall. Den mörkbruna kulören lyfter fram och förstärker omgivande grönska och färgskiftningar över årstiden.

Byggnadens flexibla byggnadssystem bidrar till att den kan användas och hyras ut till olika verksamheter. Detta gör den användbar över lång tid, vilket är ett hållbart sätt att nyttja och förvalta byggnaden. Byggnaden kommer att klara sin egen fastighetsel genom solpaneler.

Som en mörk chokladpralin med glansigt, mörkt, guldigt, lite prassligt omslagspapper glimmar den till i det gröna dunklet.

LEOSLEKLAND_DRÖNARFOTO_191018.jpg

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Borås Event

UPPDRAGSGIVARE: IBAB

ORT: Borås

OMRÅDE: I anslutning till Borås Djurpark

STORLEK: ca 3 500 kvm

ÅR: 2019

BYGGSTART: 2020

PROJEKTTEAM

Claes Johansson 

Uppdragsansvarig

Jonas Hermansson

Handläggande  arkitekt

& inredningsarkitekt

Alexandra Claesson

Ljusdesign

Henrietta Arnesson

Landskapsarkitekt

Mattias Hammerman

Visualisering

KONTAKT

Claes Johansson

0765-48 70 62
cljo@liljewall.se

bottom of page