top of page

PROJEKT / LANDSKAP + PROJEKTSTYRNING + SPORT & FRITID / BOHUSHALLEN, ALE KOMMUN

STATUS

 

UPPDRAGSTYP

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

NYBYGGNAD

 

ALE KOMMUN

ALE

 

2011

 

CA 3 200 M2

KARL PALMBERG

Uppdragsansvarig, Handläggande arkitekt

LENNART KARLSSON

Projektledare

Byggledare

CLAES JOHANSSON

Handläggande ingenjör

NILS EKSTRÖM

Landskapsarkitekt

Bohushallen​

 

Bohushallen är en sporthall i anslutning till en skola i Ale kommun. Den är utformad för bollsporter och friidrott och har en invändig löparbana. Hallen är tänkt som en mötesplats för stadsdelen och har läktare för 250 personer, café och samlingsrum.

Sporthallen är placerad i anslutning till en liten gård. Landskapsarkitekten, en konstnär och skolans elever utformade gården tillsammans för att skapa ytor för lek och aktiviteter. En skatepark är gårdens samlande punkt.

Utformningen skedde i nära samarbete med Ale kommun. Det fästes stor vikt vid energieffektivitet och robusta material för hållbarhet över tid.

Hallen invigdes 2011. Liljewall arkitekter arbetade med byggnaden, landskap och projektstyrning.

bottom of page