PROJEKT / LANDSKAP + PROJEKTSTYRNING + SPORT & FRITID / BOHUSHALLEN, ALE KOMMUN

BOHUSHALLEN

Ale Kommun
liljewall_projketstyrning

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

ALE KOMMUN

ALE

 

2011

 

CA 3 200 M2

KARL PALMBERG

Uppdragsansvarig, Handläggande arkitekt

LENNART KARLSSON

Projektledare

CLAES JOHANSSON

Handläggande ingenjör

NILS EKSTRÖM

Landskapsarkitekt

För Ale kommun har en ny sporthall uppförts i anslutning till Bohusskolan. Det är en hall för bollsport och friidrott, bland annat med en sextiometers löparbana inomhus.

Hallen är nu färdigställd och invigdes i september 2011. Liljewall arkitekter har arbetat med byggnaden, landskapet, samt med projektstyrning.

 

Hallen är byggd i vinkel runt en gård där eleverna i skolan tillsammans med landskapsarkitekt och konstnärer utformat ytan till en plats för lek och samlingar. Hallen blir en mötesplats för hela stadsdelen med en läktare för ca 250 personer, café, samlingsrum mm.

Arbetet med utformningen har skett i nära samarbete med Ale kommun. Stor vikt har lagts vid robusta och vackra material som är hållbara under lång tid. Energifrågorna har hela tiden funnits med för att skapa en väl fungerande och energieffektiv byggnad.

liljewall_landskap
liljewall_sport & fritid
KARL PALMBERG
Arkitekt
Show More

LIKNANDE PROJEKT