top of page

Blenda kontorshus

Mitt i det kunskapsintensiva Lindholmen Science Park har vi på uppdrag av Castellum uppfört en modern, hållbar kontors­fastighet – Blenda. Kraven på flexibilitet och lokaleffektivitet varit högt ställda, likaså miljökraven med siktet inställt på certifiering enligt BREEAM, nivå Excellent. Vi har varit projektets arkitekter från idé till inflyttning och har även projekterat hyresgästanpassningar för samtliga hyresgäster i huset.

Blenda 08.jpg

Flera av Sveriges mest framstående företag inom bland annat IT, fordonsutveckling, media och design finns representerade på Lindholmen, liksom Chalmers och Göteborgs universitet. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kontorshuset Blenda är det andra stora nybyggnadsprojekt vi utfört för Castellum. Systerhuset Aurora, några stenkast bort, var precis avslutat när Blendaprojektet startade 2012. Detaljplanen innehöll en del ovanliga förutsättningar. Byggnaden skulle ha två mycket stora burspråk mot vattnet som dessutom skulle vara självbärande utan stöd i form av pelare undertill. Trots de olika förutsättningarna fanns önskemål från Casellum om att Aurora och Blenda skulle likna varandra.

Det är en iögonfallande och modern byggnad där kraven på flexibilitet och lokaleffektivitet varit högt ställda.

Blenda 16.jpg
Blenda 22.jpg

Byggnaden är ca 9 100 kvadratmeter (lokalarea) i sex våningsplan och har ett unikt uttryck med utskjutande exteriöra partier och glasade fasader som öppnar för ljus och rymd interiört.

HÖGA MILJÖMÅL

Blenda har certifieras enligt miljöcertfieringssystemet BREEAM-SE, vilket ställer hårda krav på allt från biologisk mångfald till val av byggmaterial och energieffektivitet. BREEAM är världens mest använda system för miljöbedömning och miljöcertifiering av byggnader. BREEAM-SE är en anpassning av systemet till svenska förhållanden, utarbetad av SGBC (Sweden Green Building Council).

Blenda 33.jpg

Byggnaden har en takvåning med lounge, mötesrum och takterrass med slående utsikt ut över vattnet och Göteborgs centrum. Takvåningen är till för alla hyresgäster.

Blenda 06.jpg

Blenda som det står idag är slående likt de första skisserna. Ett fint bevis på hur gott samarbete mellan alla inblandade; byggherre, byggentreprenör och konsulter, strävat mot och förverkligat ett gemensamt mål. 

KORTA FAKTA

STATUS: färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Castellum

ÅR: 2014–2016

BRUTTOAREA: ca 13 400 kvm

MILJÖKLASS: BREEAM EXCELLENT

TYP: Kontor

PROJEKTTEAM

Projektteam
Programhandling – Förfrågningsunderlag:

Camilla Gyllestrand, uppdragsansvarig arkitekt

Markus Bergerheim, handläggande arkitekt

Martin A Larsson, handläggande ingenjör

Elin Karlsson medverkande ingenjör

Projektteam
Bygghandling –  Relationshandling:

Markus Bergerheim, uppdragsansvarig arkitekt

Elin Karlsson, handläggande ingenjör

Martin A Larsson, medverkande ingenjör

Fotograf: Bert Leandersson

KONTAKT

Markus Bergerheim

0765-48 70 67
mabe@liljewall.se

bottom of page