top of page
1_Avenyn Ett_Foto Anna Kristinsdottir-05902.jpg

Avenyn Ett

Hyresgästanpassning / Restaurering / Göteborg

I nära samarbete med hyresgäst, fastighetsägare, antikvarie och hantverkare har vi haft det stora nöjet att restaurera den anrika våningen på Kungsportsavenyen i hjärtat av Göteborg. Originaldetaljer är återställda och bevarade, men utrymme för djärvare prägel i form av nya tillägg har också funnits i arbetet med att ansvarsfullt transformera denna kulturpärla till kontorslokaler.

Huset stod färdigt 1883 efter ritningar av Hjalmar Cornilsen. Entréplan bestod från början av flotta restaurang- och cafélokaler som idag antingen har bevarade originalinslag eller originalinslag som har rekonstruerats. 

KULTURARV I HJÄRTAT AV GÖTEBORG

Vad som anses vackert kan pendla relativt snabbt i förhållande till ett hus livslängd, men att bevara det som lyfter originalkänslan i huset brukar vara ett säkert förhållningssätt. Därför är den övergripande antikvariska riktlinjen för fastigheten på Kungsportsavenyen att fortsatt hålla en hög ambitionsnivå vid underhåll och åtgärder, oavsett vilken verksamhet som hyr in sig i lokalen. Det innebär att originaldetaljer behålls och att eventuella kompletteringar ska göras för att efterlikna original i så stor utsträckning som möjligt. De kompletteringar som redan har gjorts och som håller hög kvalitet behålls också.  

Tidigt i processen fanns en överenskommelse om att arbeta utifrån den palett av färger och material som redan fanns i lokalerna. Att skapa varma och välkomnande rum som lyfte originaldetaljerna, men som samtidigt känns nutida och aktuella var en utmaning. Idag är det vanligt att företag ser dess kontorsytor som en förlängning av dess marknadskommunikation och en viktig pusselbit i varumärkesbyggandet, men hyresgäster som flyttar in i lokalerna på Avenyn Ett behöver vara villiga att anpassa sig efter lokalernas förutsättningar och dess starka karaktär - ett förhållningssätt som kan ses som minst lika modernt, om inte ännu mer framåtlutat. 

3_Avenyn Ett_Foto Anna Kristinsdottir-05863.jpg
23_Avenyn Ett_Foto Anna Kristinsdottir-05823.jpg

Vackra stuckaturer och takmålningar drar ögat till sig direkt när man kliver in. Det är ovanligt att stuckaturer finns bevarade utan att ha blivit förvanskade under årens gång. Just takmålningarna och pilastrarna utgjorde den baspalett som färgsättningen tog avstamp i. 

39_Avenyn Ett_Foto Anna Kristinsdottir-05952.jpg

Accenter i form av mer samtida inslag har tillåtits i utrymmen som inte inkluderas i det bevarandekrav som omfattar stora delar av byggnaden. Exempelvis här (bild ovan) där en lång och smal korridor målats i en djupt roströd färg från golv till tak. Genom detta djärva grepp skapas plötsligt en helt annan känsla och kvalitet i den korridor som tidigare fungerat som en alldaglig transportsträcka

16_Avenyn Ett_Foto Anna Kristinsdottir-05882.jpg

När huset byggdes var det antagligen, helt tidsenligt, tapeter i alla rum. I samarbetade med färg- och tapetmakeriet Lim och Handtryck hittade vi mönster och kulörer som matchade rätt epok och tog därefter fram de handtryckta tapeterna. Upplevelsen av rummens samspel har varit extra viktig i och med de långa siktlinjerna och rummens placering, vilket har påverkat hur kulörer, material och detaljer har komponerats för att både harmonisera och lyfta varandra.

Avenyn Ett_Foto Anna Kristinsdottir-tapet4-06002.jpg
21_Avenyn Ett_Foto Anna Kristinsdottir-05822.jpg

De karaktärsskapande kompletteringar vi har gjort lyfter både husets kvaliteter och skapar ett långsiktigt hållbart hyresgästkoncept.     

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Avenyn Ett

UPPDRAG: Hyresgästanpassning och restaurering

KUND: Wallenstam

ORT: Göteborg

ÅR: 2022-2023

BRUTTOAREA: 730 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Laura F Stål

Uppdragsansvarig

Malin Larsson

Handläggande inredningsarkitekt

Elin Nilsson

Medverkande arkitekt

Anna Kristinsdóttir

Fotograf

KONTAKT

Laura F Stål

Uppdragsansvarig

0765-48 70 80

last@liljewall.se

bottom of page