top of page
DSC02186.jpg

Argus kunskaps- och kulturcentrum

Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum Argus har slagit upp sina portar. Byggnaden och området runt om ska bli Falkenbergs centrums nya nav och en plats för kreativitet, nyfikenhet och skaparglädje. Här finns flertalet kommunala verksamheter under samma tak; bibliotek, gymnasieskola, kulturskola och turistinformation. Liljewall har ansvarat för utformningen av inredningskonceptet och projektering av all inredning. Vi engagerades tidigt i utredning av program för Argus innehåll tillsammans med verksamheten. Dessutom har vi formgivit Argus grafiska profil och tillhörande skyltprogram.
DSC02391.jpg

Genom att ta ett helhetsgrepp om såväl inredning, som skyltning och grafisk profil har vi lyckats skapa ett enhetligt uttryck som samspelar med byggnadens identitet.

EN STARK GRAFISK PROFIL

I samband med att det nya kulturcentrumet skulle byggas ombads Falkenbergsborna själva att skicka in namnförslag via kommunens webbplats. Ett 80-tal förslag kom in och efter ett enhälligt beslut föll valet till slut på Argus. Namnet syftar till tidskriften "Then Swänska Argus", utgiven under 1700-talet av Olof von Dalin som föddes utanför Falkenberg. Han gjorde avtryck i staden både som journalist, bibliotekarie och lärare. Tidskriften hade ett enkelt språk som var lätt att förstå vilket tillgängliggjorde läsarna kunskap om aktuella händelser i hela samhället. 
 
När namnet var bestämt såg även Falkenbergs kommun behovet av att utveckla en stark grafisk identitet för byggnaden. Ett uppgift vi gärna tog oss an då vi hade god inblick i projektet genom inredningskonceptet och skyltprogrammet. Efter workshops, skissande och möten med kommunens marknadsavdelning växte förslaget fram. 
Projektsida_Marknad_5.jpg

Den grafiska profilen är precis som tidskriften som namngett byggnaden; enkel och tydlig. Ett gement, formstarkt "a" roteras och blir en tydlig symbol och ikon som kan appliceras på olika produkter och element runt om i byggnaden; visitkort, tygpåsar, kontrastmarkeringar och skyltar m.m. 

De svepande formerna kan även liknas vid blad och papper som vikts upp. 

Projektsida_Marknad_2.jpg
Projektsida_Marknad_4.jpg
Projektsida_Marknad_1.jpg

INREDNINGSKONCEPT FÖR BÅDE KREATIVITET OCH LUGN

De inre miljöerna präglas av öppenhet, ljus och rymd. Transparens är ett nyckelord som
beskriver känslan av att röra sig genom de olika rummen i kunskaps- och kulturcentret. Atmosfären förmedlar en känsla av liv och rörelse parallellt med koncentration, fokus och lugn. Avskildhet och öppenhet går hand i hand med de transparenta materialen och rumsbildningarna.
DSC02577.jpg
Material_inspo.JPG
Färgskalan i inredningen följer byggnadens färgsättning och materialval. Möbler, textiler, struktur och materialitet skapar en ombonad och behaglig känsla för besökaren att vara i. I nära samarbete med beställare, verksamhet och husarkitekt har vi tagit fram den lösa inredningen för alla lokaler i byggnaden. 
DSC02414.jpg
DSC02436.jpg
DSC02527 alt 2.jpg
DSC02372.jpg
DSC02229.jpg
Vi har skapat olika stämningar och atmosfärer för samtliga avdelningar och rum. Lugn är ett återkommande värdeord som genomsyrar konceptet som helhet. I Argus finns enkla och välkomnande loungemöbler, rundade hyllor som bildar rum i rummet och sittpuffar i olika kulörer. Gröna växter ger trivsel och genom runda bord och mjuka, stoppade möbler skapas möjligheten till avslappnade möten.
 
Biblioteket ska upplevas lugnt, grönt och inbjudande med möjlighet till naturlig avskärmning och extra läsro. Barnbiblioteket har däremot en lite mer lekfull och kreativ karaktär med rumsbildande möbler. Här har vi skapat utrymme för oväntade platser för barnen att läsa på och en skapande verkstad. Sagogrottan är mysig och mjuk med roliga och färgglada kuddar.
DSC02476.jpg

SKYLTPROGRAM

Även i skyltprogrammet så har tydlighet varit ett ledord. Genom att pedagogiskt markera byggnadens olika delar och funktioner lotsas besökare, elever och personal rätt. Att låta skyltningen löpa över hörn och vinklar är ett identitetsskapande och lekfullt inslag i byggnaden. För kontrastmarkeringarna har det gemena a:et som beskrivs i den grafiska profilen applicerats. Genom att skala upp och ned storleken och sammanfoga dem med varandra skapas intressanta mönsterbilder.  

DSC02507.jpg
DSC02499.jpg

I Argus har vi möjliggjort för livliga diskussioner och lekar i en del av byggnaden - och försjunkna i tankar i en annan. De olika aktiviteterna och mötena berikar varandra.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt 2020

UPPDRAGSGIVARE: Falkenbergs kommun

ÅR: 2019-2020

BRUTTOAREA: ca 6000 kvm varav bibliotek 2500 kvm

ARKITEKT: FOJAB

LANDSKAPSARKITEKT: FOJAB

INREDNINGSARKITEKT: Liljewall

PROJEKTTEAM

Liljewall 

Åsa Swanberg Lorentzen

Uppdragsansvarig inredningsarkitekt

Sofie Karlsson

Arkitekt

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

Annette Petersson

Inredningsarkitekt

Anna Kristinsdóttir

Grafisk form

Emma Karlsmark Elfstrand

Fotograf

KONTAKT

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

0765-48 70 33

lini@liljewall.se

bottom of page