top of page
Ängalyckan_HUS_B_Vardagsrum.jpg

Kv. Ängalyckan, Varberg

I Trönninge, strax norr om Varberg, ligger Ängalyckan vackert beläget i ett svagt sluttande landskap som bjuder på vyer över de intilliggande ängarna. Det nya området karaktäriseras av småskalig träbebyggelse, härliga trädgårdar och lugna gaturum. Området består av tre hustyper; faluröda friliggande enplansvillor, ljusgrå tvåvåningshus och mörkgrå kedjehus. Gemensamt för deras utformning är öppen planlösning, mycket ljusinsläpp och siktlinjer mot den kringliggande naturen. Även god möblerbarhet, förvaringsutrymmen och smidiga entréer har fått ta plats för att underlätta i vardagen.

De Faluröda enplanshusen hämtar sin inspiration från de kringbyggda halländska gårdarna med stående träpanel, plåttakt och branta sadeltak. Siktlinjer och rytmiska ljusinsläpp tillsammans med den generösa takhöjden i husen skapar en rymd och öppenhet samtidigt som den vinklade formen på husen ramar in och  omfamnar uteplatserna.

Ängalyckan_HUS_B_Framsida_190313.jpg
Ängalyckan_HUS_A_Exteriör_liljewall_1812
De gråfärgade husen har ett lågmält men stilrent uttryck med sin stående träpanel i grå kulör, tak i bandad plåt. De varierande panelbredderna och de stora glaspartierna skapar en lekfull exteriör medan sedumtaken på förråden mjukar upp området. 

​De mörkgrå kedjehusen i två våningsplan har inspirerats från japansk arkitektur med sitt småskaliga och slanka formspråk. Vid entrén skapas ett atrium med ljus, sprängsten och spaljé som ger en privat och intim känsla. 

ÄNGALYCKAN_FRAMSIDA_Liljewall_200228.jpg
Ängalyckan_HUS_A_Vardagsrum.jpg

De öppna planlösningarna uppmuntrar till ett socialt umgänge där det är enkelt att umgås med familjen. Uteplatserna blir som en naturlig förlängning av vardagsrummet under sommarhalvåret. 

Ängalyckan_HUS_B_Exteriör_liljewall_1812

TRE HUSTYPER I TRE ETAPPER

De tre hustyperna som Liljewall har ritat och projekterat har byggts i tre etapper. Först ut, etapp 1, var de ljusgrå tvåvåningshusen som binds samman av carportarna. I etapp 2 byggdes de Faluröda enplanshusen i vinkel. Sist ut, etapp 3, har vi de mörkgrå kedjehusen. Blickar ut mot omgivningen har varit en viktig del i utformningen av samtliga hus.

Ängalyckan_Flygvy_etapp3_liljewall_21020
Det nya området karaktäriseras av småskalig träbebyggelse, härliga trädgårdar och lugna gaturum. 

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Derome Bostad

ORT: Varberg

ÅR: 2015-2017

BRUTTOAREA: ca xxx kvm

PROJEKTTEAM

Per-Henrik Johansson

Uppdragsansvarig

Emily-Claire Goksoyr

Handläggande arkitekt

Michael Sjöblom

Handläggande arkitekt

Henrietta Arnesson

Landskapsingenjör

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

Karl-Johan Bexér

Visualisering

Christoffer Thulin

Visualisering

KONTAKT

Per-Henrik Johansson

0706-97 80 40

pejo@liljewall.se

bottom of page