top of page

ANDELSBANKEN

Tidstypisk elegans

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

ANDELSBANKEN ÅLAND

 

 

2014-2016

ca 1 500 KVM

HARALD GAMRELL

Uppdragsansvarig

TOVE SVENSSON

Handläggande arkitekt

TINA ANDERSSON

Inredningsarkitekt

liljewall_handel och kontor

Under 2014 kontaktade Andelsbanken för Åland Liljewall med uppdrag om en omfattande ombyggnad. Målet var att förbättra arbetetsmiljön och flödet på kontorets fyra plan - men även att modernisera den tidstypiska 80-tals byggnaden. Visionen är en modern, välkomnande och elegant banklokal.

 

Liljewall fick uppdraget både som arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och projektledare. Vi engagerade en komplett konsultgrupp för projekteringen och kommer även att bistå beställaren med byggledning under genomförandet. Ett totalåtagande á la Liljewall!

 

Efter ett gediget skissarbete grundat på noggranna intervjuer och inventeringar började ett förslag ta form. Visionen var en välkomnande och elegant banklokal med större tydlighet i de rumsliga sambanden.

 

Interiört fokuserade vi på att utveckla byggnadens ursprungliga kvalitéer, men samtidigt förenkla och addera en smakfull elegans. Golven av marmor återanvänds samtidigt som mässing blir ett återkommande element i undertak och receptionsdisk. Genom sobra färgskalor och en visuell röd tråd har inomhusmiljön stramats upp.

 

Liljewall har utvecklat byggnadens ursprungliga kvalitéer, men samtidigt förenklat och adderat en smakfull elegans. 

liljewall_handel och kontor

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page