top of page
Alten-P0023313.jpg

Alten

Inredning av huvudkontor / Göteborg

I en K-märkt byggnad från 1920-talet har IT- och teknikkonsultföretaget Alten flyttat in. Fördelat på tre nyrenoverade våningsplan, med plats för 300 personer, har det nya huvudkontoret inretts och planerats för ett verksamhetsbaserat arbetssätt med specialritad inredning, snickerier och återbrukad inredning. Kontoret är utformat i industriell stil med slipade betonggolv, bevarade lastkajsportar, tegelväggar och ett stort kök som en central mötesplats. Bevarade detaljer och en stram färgskala erinrar om en tid då fastigheten var ett produktion- och lagerhus Vin & Sprit. 

Alten-P0022994.jpg

Kontorsytor och öppna ytor präglas av ett lugn, medan rummen förstärks med hjälp av fyra färgstarka konceptfärger; sandbeige, blå, rosa och gul.

I april 2021 kunde Altens verksamhet flytta in i de nyrenoverade industrilokalerna på Kämpegatan 10 i Göteborg. Bygg Götas vision har varit att skapa ett community i området, som tidigare var ett produktions- och lagerhus för Vin & Sprits verksamhet på 1920-talet, och därför velat att företagen som etablerar sig här gillar den industriella känslan. Många beslut avseende utformning har diskuteras och lösts på plats för att lyckas bevara husets fina detaljer och förutsättningar. Specialritad inredning för exempelvis receptionsdisk, personlig förvaring och snickerier i back office och kopieringsrum förstärker det strama grafiska konceptet och som samspelar med husets industriella karaktärAll skyltning har en enkel, ren och tydlig design och rummen har fått namn efter olika uppfinningar och uppfinnare.

Alten-P0023410.jpg

Färgsättning, materialval och interiörer är gjorda med en sammanhållen färgskala där mötesrum, arbetsrum och telefonrum tillåts att poppa.

Alten-P0023488.jpg

Alla ytor är stringent färgsatta vilket innebär att textilmatta, gardiner, väggkulörer, lister och möbler går ton i ton. Glaspartier, dörrar, belysning och installationer är mattsvarta med rå industrikaraktär.

Alten-P0022939.jpg

På entréplanet ligger köket och bistron i anslutning till de publika mötesplatserna.

Alten-P0023142.jpg

Alla möbler har valts med omsorg och merparten är från nordiska leverantörer av hög kvalitet som ska hålla väl över tid. Ungefär 40% av den nya kontorsinredningen är återbrukad och består främst av arbetsplatser, arbetsstolar, förvaring, textila bordsskärmar, teknikutrustning samt växter.

Utöver trivsel ger konceptet möjlighet till ökad flexibilitet och ett effektivt nyttjande av lokalerna.
Alten-P0023533.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Alten Sverige AB 

Fastighetsägare: Bygg-Göta

ORT: Göteborg

ÅR: 2021

BRUTTOAREA: ca 3 500 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Inredningsarkitekt:
Katarina Söderström, Liljewall
Projektledare: Resultat

Inredningsleverantör: Ergona

Skyltar: Nordiska Skyltfabriken
Fotograf: Krister Engström

KONTAKT

Katarina Söderström

0738-32 02 50

kaso@liljewall.se

bottom of page