top of page
DSC03352.jpg

Almedals fabriker

Almedal är ett område längs Mölndalsån mellan de viktiga knutpunkterna Korsvägen i norr och Mölndals Centrum i söder.
I vackra tegelbyggnader från 1800-talets spinneri- och väveriverksamhet, huserar numera kreativa verksamheter inom bland annat musik, filmproduktion och inredning. Almedals fabriker ska utvecklas med både bostäder och kommersiellt innehåll med en planerad volym på cirka 200 bostäder, 50 000 kvm kontor och verksamheter som kompletterar den befintliga kulturmiljön. Liljewall är planprojektledare för detaljplanen sedan sommaren 2019. 

Girl with a Bicycle
Image by Annie Spratt

Välkommen till Almedals fabriker – en plats som ständigt sys om. Vi är en del av omvandlingen som ska ge liv åt det gamla fabriksområdet. 

Image by Luismi Sánchez

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunfullmäktige i Göteborg har gett byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra fem pilotprojekt med exploatörsdriven detaljplaneprocess. Pilotprojektet ger exploatörer möjlighet att i större utsträckning bidra med utredningsarbete i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen. Liljewall är upphandlad som planprojektledare för detaljplanen sedan återstart sommaren 2019. Hela projektorganisationen är utbytt efter samrådet, både kommuninternt och på beställarsidan. Eftersom planprocessen startade 2013 används Plan och Bygglagen, PBL (2010:900).

IMG_0394.JPG

VÅR ROLL

Liljewall fungerar som en samordnare mellan kommunens handläggare, övriga tekniska konsulter och de tre byggaktörerna, med varsin egen arkitektgrupp hos Tengbom, Erseus och Erdegaard arkitekter. I vårt uppdrag ingår att identifiera och behandla gestaltningsmässiga målkonflikter, hantering av kulturmiljö, utformning av gemensamma ytor, höjdsättning, dagsljusanalyser, social- och barnkonsekvensanalys samt 3D-samordning av respektive arkitekts skisser.  

Precis som många andra fabriksområden har Almedals fabriker en ny storhetstid framför sig. Möjligheter för synergier uppstår när det finns platser där företag och branscher kan mötas.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Planprojektledning detaljplan
cirka 200 lägenheter, 50 000 kvm kontor och verksamheter. 10 000 kvm verksamheter i befintlig kulturmiljö. 

UPPDRAGSGIVARE: Wallenstam, Platzer, Svenska hus

ORT: Göteborg

ÅR: Pågående projekt, start sommaren 2019. Granskning av DP planerad till våren 2021

SAMARBETE MELLAN:
Stadsbyggnad, planarkitekt, arkitekt, 3D-samordnare, SKA/BKA

PROJEKTTEAM

Hillevi Kittel

Planarkitekt

 

Lena Boman

Medverkandearkitekt

 

Ellen Simonsson

Medverkande arkitekt

Cecilia Windh

Samhällsplanerare

KONTAKT

Hillevi Kittel

0765-48 70 26

hiki@liljewall.se

bottom of page