PROJEKT / BOSTÄDERKULTURMILJÖER + LANDSKAP / ALLMÄNNA VÄGEN, GÖTEBORG

ALLMÄNNA VÄGEN, GÖTEBORG

Infill och bevarande
liljewall_kulturmiljöer

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

TÄVLINGSVINST FÖR FAMILJEBOSTÄDER

2005–2016

I den brokiga miljön utmed en av Göteborgs allra äldsta gator har Familjebostäder byggt 25 nya hyresrätter. Vi på Liljewall fick äran att rita de moderna men samtidigt historiskt förankrade byggnaderna samt renovera det befintliga kaptenshuset.

Projektet är resultatet av en tävlingsvinst som ligger mer än tio år tillbaka i tiden. Uppgiften bestod i att på en ödetomt, avgränsad av brandgavlar och med en gammal byggnad i ena hörnet, komplettera med nya bostäder. Efter en lång resa med ändrade programförutsättningar och en serie överklaganden upp till högsta instans var det klart för inflyttning i slutet av 2016.

Ett av de nybyggda husen har klätts med svartmålade träspån och ett med träpanel som har samma rödbruna färg som landshövdingehuset intill. Utmaningen låg i att skapa bostadshus som kompletterar de äldre landshövdingehusen men samtidigt kännas modernt och samtida. Resultatet är en fin grupp av byggnader på en bortglömd plats som nu får nytt liv, tre individer med varsitt uttryck. 

Hösten 2015 togs det första spadtaget till det som ska komma att kallas Åhmanssonska gården. Inflyttning skedde i slutet av 2016.

Läs gärna reportaget Omskrivna huset i Majorna: så ser det ut på insidan, GP 170805

liljewall_landskap
liljewall_landskap
FREDRIK LÖVENBERG
Arkitekt
NILS EKSTRÖM
Landskapsarkitekt
Show More

UTVALDA PROJEKT