top of page

Allmänna vägen

 

Hyresrätter / Göteborg

Utmed en av Göteborgs äldsta gator, i den arkitektoniskt brokiga stadsdelen Majorna, har vi åt Familjebostäder ritat 25 nya hyresrätter. Infillprojektet omfattade två nya hus och renovering det befintliga kaptenshuset. Projektet belyser hur ett allmännyttigt bostadsbolag, tillsammans med ett engagerat stadsbyggnadskontor lyckas genomföra ett förtätningsprojekt i känslig innerstadsmiljö.

Vår ambition var att det ska vara något från vår tid. Det ska synas att det är ett nutida tillägg som lägger ytterligare ett tidsplan till gatan, säger arkitekt Fredrik Löfvenberg på Liljewall.

INFILL OCH BEVARANDE

Projektet är resultatet av en tävlingsvinst som ligger långt tillbaka i tiden. Uppgiften bestod i att på en ödetomt, avgränsad av brandgavlar och med en gammal byggnad i ena hörnet, komplettera med nya bostäder. Efter en lång resa med ändrade programförutsättningar och en serie överklaganden upp till högsta instans var det klart för inflyttning i slutet av 2016.

Ett av de nybyggda husen har klätts med svartmålade träspån och ett med träpanel som har samma rödbruna färg som landshövdingehuset intill. Utmaningen låg i att skapa bostadshus som kompletterar de äldre landshövdingehusen men samtidigt kännas modernt och samtida. Resultatet är en fin grupp av byggnader på en bortglömd plats som nu får nytt liv, tre individer med varsitt uttryck. 

Allmanna-vagen_01_web.jpg

Lägenheterna är välplanerade med stora fönster och mycket ljusinsläpp. 

Allmanna-vagen_04_web.jpg

I köket finns ett fönster ut mot loftgången som ger ett extra ljusinsläpp.

Allmanna-vagen_10_web.jpg

Gården öppnar upp för gemenskap bland de boende.

I den brokiga miljön utmed en av Göteborgs allra äldsta gator visar den lilla husensemblen på ett möjligt sätt att lägga nytt till gammalt. 

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Familjebostäder

ORT: Göteborg

ÅR: 2005–2016

BRUTTOAREA: ca 2 800 kvm

Varav nybyggnad ca 2 400 kvm

Ombyggnad ca 400 kvm

 Totalt 25 lgh (varav 4 i gamla huset)

PROJEKTTEAM

Fredrik Lövenberg

Uppdragsansvarig arkitekt

Nils Ekström

Ansvarig landskapsarkitekt

Fotografer: Carl Ander & Kalle Sanner

KONTAKT

Fredrik Lövenberg

0705-46 26 74
frlo@liljewall.se

bottom of page