ARKITEKTUR / KOMMERSIELLA FASTIGHETER / ENTRÉ KALLEBÄCK, GÖTEBORG

ENTRÉ KALLEBÄCK

Kontorsbyggnad med blickarna på sig

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

 

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

PROJEKTERING

WALLENSTAM

2016-2019

CA 20 000 KVM
1200 ARBETSPLATSER

MARKUS BERGERHEIM

Uppdragsansvarig

ALEXANDER GÖSTA

Handläggande arkitekt

ELLEN SIMONSSON

Medverkande arkitekt

NICKLAS WINDAHL
Handläggande ingenjör

ELIN KARLSSON

Medverkande ingenjör

CHRISTOFFER THULIN
Ansvarig visualiserare

GABRIELLA FALK

Medverkande visualiserare

liljewall_handel och kontor

För Wallenstam i Göteborg har vi ritat kontorshuset Entré Kallebäck som blir entrébyggnaden till det nya området Kallebäcks Terrasser, ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden. Byggnaden som annonserar området mot Mölndalsåns dalgång ska också skydda det nya området från explosionsrisk, buller och luftföroreningar.

 

Kallebäcks Terrasser - del av Bostad2021

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med aktiv livsstil. Det nya området kommer att omfatta runt 1 800 nya hem, över 1 000 kontorsarbetsplatser, skola, förskola, restauranger, caféer och närservice. Kv Mejeristen ska stå färdigt till stadens 400-årsjubileum 2021.
 

Området är inte bara geografiskt nära, här planeras och byggs för att det framför allt ska vara nära mellan människor. Kallebäcks Terrasser ska utvecklas på ett sätt som underlättar rörelse, främst till fots och med cykel. Framtida hyresgäster får tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialcyklar och laddstationer för elcyklar.

Entré Kallebäck

Huset ligger utmed E6:an och skyddar de blivande bostadskvarteren mot buller och föroreningar, men framför allt fungerar byggnaden som ett skydd mot rådande explosionsrisk. E6:an är transportled för farligt gods vilket begränsar vilken typ av byggnader som får uppföras i dess närhet. Det har ställt högra krav på husets västra fasad som måste kunna stå emot en kraftig explosionslast. Därmed är den projekterad i kraftiga betongelement med begränsning på fönsterarea och fönsterbredd. Huset har även behövt vara en sammanhängande volym som skyddar hela området fram till Lackarebergets fot.
 

Med det som förutsättning valde vi att dela upp volymen i fem olika kulörer som terrasserar upp mot berget och förstärker platsens naturliga lutning. Fönstren skalas upp med hjälp av fasadglas och bildar ett lekfullt vågmönster som plockar upp motorvägens rörelse i fasaden. Mot bostadskvarteren i öst är fasaderna mer detaljerade med fler material som möter kvarterets skala och lugnare tempo.

Huset har en flexibel planlösning med enheter om 400 kvm som går att kombinera till olika storlekar om tillexempel 400, 800, 1200 kvm. I de tre källarplanen finns parkering och cykelrum för både boende i området och de som arbetar i huset. På taket planeras för solceller som hjälper området med att producera lokal energi.

 

Tätt samarbete genom hela processen

I processen har beställare, arkitekt, stomleverantör och entreprenör varit med från första början vilket resulterat i samförstånd och förståelse för varandras discipliner samt att rätt beslut kunnat tas i tidigt skede som påverkat projektet i god riktning vad gäller ekonomi och gestaltning.

BERGERHEIM MARKUS
Show More
visualisering_2.png

RELATERADE PROJEKT