VI KAN / VISUALISERING / DEN PERFEKTA BILDEN

Våra illustratörer
Målet med våra visualiseringar är att de ska väcka rätt känslor hos rätt målgrupp och porträttera din vision. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
Karl-Johan Bexér
Tel: 0735-06 35 01
E-post: kabe@liljewall.se
 
Christoffer Thulin
Tel: 0762-19 55 08
E-post: chth@liljewall.se

 

En bra visualisering hjälper att sälja in en idé. Målgruppen har ofta inte hunnit intressera sig för det projekt som ska säljas. Det krävs en attraktionskraft i det som ska beskådas. Vi anser att det finns ett par grundregler att följa för att skapa en vacker illustration som visar upp ett eller flera objekt från sin bästa sida.

 

Bildkomposition

En bra bildkomposition får betraktaren att bli nyfiken. Det handlar om att skapa en rytm med olika komponenter för att bilda en helhet värd att studera vidare. Förgrundsobjekt är viktiga komponenter för att rama in motivet. Ett tillvägagångssätt är att placera motivet i linje med ”rule of thirds” sägs skapa mer energi, spänning och intresse i kompositionen i motsats till att placera det centralt i bilden.

Finns den perfekta bilden?

Färgpalett

Med rätt färgschema skapar du känsla och harmoni i bilden. En bild kan innehålla flertalet paletter för att förstärka motiv men också en enkel palett som bildar en helhet.

Berättande objekt

All heder åt motivet men med hjälp av väl utvalda objekt kan bilden berätta en historia. Det ger en ytterligare dimension för betraktaren. Känslan av att vara på platsen och vad som händer där skapar spänning.

"En bra visualisering hjälper att sälja in en idé. Det krävs en attraktionskraft i det som ska beskådas."

UTVALDA PROJEKT