VI KAN / VISUALISERING / VÅR ARBETSPROCESS

 

Den färdiga bilden kan kännas självklar. För att nå dit går vi igenom en process som kräver både analys och gediget arbete – bilden uppenbarar sig nämligen inte genom ett knapptryck.


Men hur går det då till när våra visualiseringar skapas? Låt oss ta dig med på en resa i vårt arbete till den perfekta bilden:

 

Deadline?

När ska bilden vara klar? Genom att sätta en konkret deadline så lägger vi upp en process som möter tidsplanen. Ett tips är att boka in ett projekt i god tid. Från första uppstartsmötet till färdig leverans räknar vi med ca två veckor förutsatt att du lämnar korrektur/feedback i utsatt tid.  

Förväntningar?

Vi kommer gärna med egna förslag, tankar och idéer kring en bildkomposition men det är ändå viktigt att veta vad du vill få ut av bilderna så att vi kan möta dina förväntningar.

 • Vilken är bildens USP? Fokuspunkt?

 • Vilken känsla ska bilden förmedla? Vilka är de tre viktigaste ledorden?

 • Vem/vilka är målgruppen? 

 • I vilket sammanhang ska bilden användas?

 • Ligger fokus i interiör/exteriör?

 • Teknisk specifikation kring bildupplösning och format?

 

Dokumentation?

Desto mer vi vet om projektet desto bättre. Vi mottar gärna all typ av dokumentation du har, grafiska material, PDF:er, information om platsen och dess omgivning, vilken typ av inredningsstil som kommer ingå, byggmaterial och ytfinish. Vi kommer även behöva ytterligare teknisk dokumentation för att arbeta vidare:

 

 • Ritningar

 • Sektioner

 • Elevationer

 • Planer

 • 3D-modeller

När du har en 3D-modell: Så kommer vi kunna leverera snabbare, bättre och till ett bättre pris. Vi rekommenderar att ni ordnar alla element i välorganiserade lager till exempel; fönster, golv, väggar etc. 


När vi skapar din 3D-modell: Så måste vi skapa den. Vi behöver då all dokumentation ovan. 
 

Arbetsflödet

Steg 1: Vi skapar en 3D-modell (eller så går vi igenom din). Sedan tar vi fram ett antal vinklar som vi kommer överens om att arbeta vidare på. Det är viktigt att i det här steget vara överens om perspektiven då vi färdigställer merparten av allt arbete i ett tidigt stadie. 

 

Steg 2: Nu börjar det roliga! Vi börjar laborera med ljussättningar och material – och experimenterar med bildens övergripande känsla/stämning. Vilka människor ska inkluderas i bilden och vad gör dem?

 

Steg 3: Dags för finlir! Vi lägger stort arbete på att finjustera alla detaljer. Det är då en okej bild blir riktigt bra. Taa daa! En ny och alldeles unik bild har tagit form – en bild som kommer inspirera betraktaren och kommunicera det budskap du vill nå ut med.
 

Steg 1: En 3D-modell får liv

Steg 2: Känslan i bilden justeras

Karl-Johan Bexér
Tel: 0735-06 35 01
E-post: kabe@liljewall.se
 
Christoffer Thulin
Tel: 0762-19 55 08
E-post: chth@liljewall.se
 
Våra illustratörer
Målet med våra visualiseringar är att de ska väcka rätt känslor hos rätt målgrupp och porträttera din vision. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Bildfabriken - vägen till en perfekt visualisering

Steg 3: Vi sätter de sista detaljerna.

"Den färdiga bilden kan kännas självklar. För att nå dit går vi igenom en process som kräver både analys och gediget arbete."

UTVALDA PROJEKT