VI KAN / VÅRD / ARBETSPROCESS

 

Vår målsättning är alltid en integrerad designprocess där arkitektur, byggnadsfysik, logistik och innovativa energisystemlösningar samverkar för att skapa trivsamma och funktionella byggnader. Detta görs genom ett evidensbaserat arbetssätt med tät dialog kring design med brukare och beställare.

Vi är ett team med engagerade konsulter från olika discipliner som tillsammans skapar resurseffektiva och robusta sjukhus med låg miljöbelastning. I vårt förhållningssätt till vårdbyggnadsplanering handlar god arkitektur om att i ett helhetstänkande skapa högkvalitativa miljöer för patienter, personal och brukare.

Hushållning av resurser och miljövänliga alternativ är väsentliga hörnstenar i dagens samhällsbyggande. Det är därför mycket viktigt att alla delar också i ett nytt sjukhus blir långsiktigt hållbara. Vi prioriterar ett hållbart byggande på alla nivåer och BIM projektering ingår som en naturlig del i vårt arbetssätt.

​Sjukvården är under ständig utveckling och dagens vård ser inte ut som gårdagens och hur framtidens vård ser ut vet vi inte idag. Men genom att arbeta med generella och flexibla lösningar i såväl layouter som försörjningssystem skapas förutsättningar för en kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Så här jobbar vi!

"Vår arkitektur kännetecknas av estetiskt tänkande, klarhet, enkelhet, trygghet, upplevelserikedom och framtidsinriktning, som sätter människan i centrum."

UTVALDA PROJEKT