VI KAN / UTBILDNING / FORSKNING

 

Påverkar verkligen lärorummen- och skolans utformning barnens lärande? Svaret är ja, vilket många forskare bekräftar. Omgivningen spelar stor roll för vår lärandeutveckling och därför är viktig att bejaka.

 

Pia Björklid är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet och har forskat om fysiska miljöers betydelse för barns lärande och utveckling. Hon menar att det är viktigt att se att skolan inte bara är en lärandemiljö utan också en utvecklingsmiljö.

 

I sin forskningsöversikt konstaterar Pia att den fysiska miljön har betydelse för barnens utveckling, men också för hur barnen utvecklar sin identitet i relation till platsen. Yngre barn är konkreta i sitt handlande och utforskar miljön med sin egen kropp – då kan de identifiera miljön och den kan kännas meningsfull. Äldre barn tolkar byggnader och fysiska miljöer på ett mer symboliskt sätt och då blir till exempel utsmyckningar viktigare.

En skola som tilltalar barnhjärnan

 

Skolan ska inte hämma barnhjärnan, utan stärka den och de egenskaper som är kopplade till den. Matti Bergström professor emeritus i hjärnfysiologi vid Helsingfors universitet beskriver hur barnhjärnan fungerar; ”Rätlinjiga, fyrkantiga byggnader får barn att fly. De springer till ruinerna, där blommor växer i sprickorna och där konstnärerna och filosoferna håller till.”

 

Ett helt livs forskning kring hjärnans funktion har övertygat Matti om att kreativitet, idérikedom, förutsätter att vi väl vårdar våra barnhjärnor; den del i oss där sagor, drömmar och andra världar springer fram, de där allt är möjligt. För de barn som får för mycket "ordning" blockeras kreativiteten. Deras förmåga till iakttagelse, koncentration och prestation försämras, de får svårare att skapa, blir kunskapsfientliga och kan inte värdera vad som är viktigt och mindre viktigt.

 

Med rätt stimulans kan skolan utveckla barns kreativa förmåga att klara de utmaningar som framtidens samhälle ställer. En viktig aspekt är skolarkitekturen. Vi kan inte annat än instämma. Upplevelsen av arkitektur finns med oss hela livet. Därför är den så viktig.

Lästips

"Lärande och fysisk miljö – En kunskaps-översikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola" av Pia Björklid (Myndigheten för skolutveckling). Finns att ladda ned på www.skolverket.se
 

"Neuropedagogik: en skola för hela hjärnan" av Matti Bergström

Bergartsgatans förskola, Hisings Backa

En miljö som möjliggör utveckling

"Den fysiska miljön glöms ofta bort. Den tas för given och man reflekterar inte över hur stor pedagogisk betydelse den egentligen har."

Pia Björklid, Professor emerita i pedagogik, Stockholms universitet

UTVALDA PROJEKT