VI KAN / PROJEKTSTYRNING / ARBETSPROCESS

 

Vi jobbar projektspecifikt och anpassar vår arbetsprocess efter dig, ditt projekt och dina behov. Vi ser gärna att vi kommer in så tidigt som möjligt i processen för att kunna ge bästa möjliga styrning – men vi kan givetvis ta vid där det behövs.

På Liljewall är vi vana att hantera hårt tidspressade scheman likaså projekt där det finns en återhållsam budget. Vi tar oss an stora som små projekt och värdesätter en dialog med hela teamet under hela arbetsprocessen. Från utredning fram till inflytt/drift så finns vi vid din sida.

 

Hur kan en typisk arbetsprocess se ut?

 

Vi inleder vanligtvis varje samarbete med att specificera era behov och projektets omfattning och förutsättningar. Det innebär att vi skapar unika arbetsprocesser för varje nytt projekt. Illustrationen nedan visar ett generellt arbetsflöde som i grova drag ger en hint av hur vi kan driva projekt under dess stadier. Detta är dock ingen statiskt arbetsmodell...

 • Utredning (något kort om detta?)
   

 • Programskiss (något kort om detta?)
   

 • Systemhandling (något kort om detta?)
   

 • Bygghandling (något kort om detta?)
   

 • Produktion (något kort om detta?)
   

 • Inflytt/drift (något kort om detta?)

Projektledning á la Liljewall

Vi Kan Projektstyrning Liljewall Arkitekter
"Vi jobbar projektspecifikt och anpassar vår arbetsprocess efter dig, ditt projekt och dina behov. Vi kommer gärna in så tidigt som möjligt i processen för att kunna ge bästa möjliga styrning."
 
Projektsstyrning, Liljewall

UTVALDA PROJEKT