VI KAN / LANDSKAP / OM SKOLGÅRDAR

Lästips:
 

Är du intresserad och vill läsa mer om planering och utformning av barns utemiljöer så rekommenderar vi att bläddra i Boverkets skrift ”Gör plats för barn och unga”.

Illustration över Herrestaskolans skolgård - en utemiljö som även kan nyttjas av övriga invånare när skolan är ständ.  

 

Efter intensivt lärande vid skolbänken behöver eleverna utrymme för lek, rörelse och aktivitet. Här spelar en inbjudande skolgård som lockar till lek, skratt och spring en avgörande roll. Att få ”springa av sig” och umgås med vännerna är inte bara viktigt för det sociala samspelet utan för deras egen utveckling, skärpa och stimulans. Något som även forskning konstaterat. Den fysiska omgivningen har stor betydelse för våra barns lärande och utveckling.


Var femte invånare i Sverige är ett barn mellan 0-17 år – och större delen av dem går dagligen till förskolor och skolor runt om i landet. Dessutom väntas den siffran öka enligt SCBs befolkningsprognos. Fler barn kommer alltså behöva fler stimulerande utemiljöer som lockar till fysisk aktivitet. När många barn inte visats i andra miljöer än i hemmet och på skolan så är just skolgården en viktig arena för dem.


På Liljewall, marknadsområde Landskap, så jobbar vi för att skapa genomtänkta skolgårdar som ger barnen möjlighet att utforma stimulerande aktiviteter där de får utlopp för lust, spänning, avkoppling och nyfikenhet. Det är ett av våra viktiga uppdrag – att få skapa utemiljöer som ger barnen glädje.

 

De tre zonerna
 

Vi jobbar ofta med de tre zoner som Boverket och Movium ofta refererar till; Trygga Zonen, Vidlyftiga Zonen och Vilda Zonen. Detta gäller såväl exteriöra rum som interiöra. Det ger bra riktlinjer för hur vi kan utforma uterummen på ett pedagogiskt och lekfullt sätt.
 

 • Trygga Zonen – här kan barnen testa gränser och utveckla sina sociala förmågor. Här kan de även hitta odling, sandlådor, fruktträd, bärbuskar, kojor och kryp in.
   

 • Vidlyftiga zonen – här finns utrymmen för barnen att ”ta för sig”, att hoppa, klättra, skutta och springa. Ofta är detta större öppna ytor där barnen med hög fart kan utöva boll- eller vattenlekar.
   

 • Vilda zonen – här får barnen utmana sig själva. Detta är en föränderlig och vild plats som lämnar utrymme för kreativitet och fantasi. Här kan barnen gömma sig bland skog, buskar och träd. Detta är ofta den plats som ligger längst från själva skolan

Om skolgårdar

Bredbyplans förskola som är  en av Sisabs konceptförskolor som vi arbetat med. Här har vi på temat "läsning" arbetat med former och koncept. 

De sju rummen
 

Vi tar också hänsyn till den pedagogiska inriktningen skolan bedriver. Reggio Emilia är en vanligt förekommande sådan. Här utgår vi från ”De sju rummen” för att skapa en stimulerande utemiljö.
 

 • Ateljé – för skapande. Det här är ett skyddat utrymme integrerat med byggnaden, det är färgglatt, spännande och ger utrymme för bygg och konstruktionslek. 
   

 • Experimentera – för utforskande. Barnen kan genom sand- och vattenlek och långa bänkbord laborera och nyfiket undersöka sin omvärld med sina kamrater.
   

 • Upptäcka – för perspektiv och seende. Här utmanas barnen att då och då ändra sina perspektiv. De får upptäcka att allt inte alltid är som de tror.
   

 • Piazza – för möte och dialog. Detta är en central yta för större samlingar som ofta är hårdgjord. Det kan vara en läktare eller en amfiteater där barnen får träffas och samspela.
   

 • Entré – för ett tryggt välkomnande. Inte sällan finns här mycket växter för en inbjudande inramning. Mjuka materialval får spela in lika så görs utrymme för spännande årstidsväxlingar.
   

 • Sinnena – för sinnliga upplevelser. Här blandas växtlighet med olika färger, blommor och dofter. Här kan barnen smaka på söta och sura bär eller gå balansgång - allt inramat i en harmonisk atmosfär.
   

 • Miljö – för ett hållbart kretslopp. Här får barnen ägna sig åt odling och att se växter gro och frodas. De får också lära sig att kompostera och ta ett grönt ansvar i tidig ålder.

Emågatans förskola byggs i Bagarmossen, ett karaktäristiskt 50-talsområde i södra Stockholm. Den tidens formspråk och barnböcker som Pippi Långstrump och Krakel Spektakel, som båda har rörelse och lekfullhet som tema, avspeglas på gården och i fasaderna.

”Vi vill skapa genomtänkta skolgårdar som ger barnen möjlighet att utforma stimulerande aktiviteter där de får utlopp för lust, spänning, avkoppling och nyfikenhet.”
Katja Karlsen, Landskapsarkitekt, Liljewall

UTVALDA PROJEKT