VI KAN / KULTURMILJÖER / NYA KULTURMILJÖER

Byggnader som vänder sig till människor och erbjuder ett kulturellt innehåll ligger oss varmt om hjärtat. Det kan vara bibliotek, museer eller sakrala byggnader. Gemensamt för dessa byggnader är att de vill bjuda in till andra upplevelser än de som våra vardagsliv ger oss. De har ett innehåll som får oss att reflektera över våra liv och våra villkor där arkitekturen bli en del av hela upplevelsen.

Nya kulturmiljöer

De brinner för kulturen

Lars är ansvarig för marknadsområdet Kulturmiljöer på Liljewall och har under ca 20 års tid arbetat med kulturmiljöer både som arkitekt med byggnader och som konservator med äldre interiörer.

 

Emelie är 

Tillsammans med sitt team med olika kompetenser och infallsvinklar inom området skapar vi byggnader som berör och engagerar.   

Emelie Ljungqvist
Tel: 0765-48 70 17
E-post: emlj@liljewall.se
Lars Olausson
Tel: 0765-48 70 59
E-post: laol@liljewall.se

Vi vill skapa, bevara och restaurera kulturmiljöer och byggnader som har betytt eller kommer betyda mycket för människan. 

"Oavsett tidsålder eller innehåll kan det byggda ge oss oskattbara upplevelser. Vi vill vara med och forma sådana miljöer och se till att de som redan finns också bevaras för framtiden."
Karl Palmberg, Arkitekt, Liljewall

UTVALDA PROJEKT