VI KAN / KULTURMILJÖER / DET GRÖNA KULTURARVET

Landskapsexperten

Andreas har arbetat som landskapsarkitekt sedan 2007 och har en bred erfarenhet av att arbeta med olika typer av uppdrag; från tidiga skiss- och utredningsskeden till detaljprojektering. Han ansvarar för kontorets marknadsområde Landskap och driver ett flertal projekt med kulturhistoriskt värdefulla miljöer för offentliga beställare. Andreas har ett stort engagemang för det gröna kulturarvet och för hur historiska anläggningar kan utvecklas och tillgängliggöras med respekt för de kulturhistoriska värdena. 

Andreas Johansson
Tel: 0765-48 70 41
E-post: anjo@liljewall.se
Det gröna kulturarvet:
parker, kyrkogårdar och trädgårdar

 

Vi värnar om och vill utveckla den gröna kulturmiljön. Platser för eftertanke, rekreation och lek där vi är omgivna av grönska är väsentliga för vårt välmående. Våra städer blir allt tätare och vi behöver platser där vi kan möta varandra eller vara för oss själva. Parker skapar minnen och kontinuitet och med vår kunskap vill vi ta historiska miljöer in i framtiden.

 

"Oavsett tidsålder eller innehåll kan det byggda ge oss oskattbara upplevelser. Vi vill vara med och forma sådana miljöer och se till att de som redan finns också bevaras för framtiden."
Karl Palmberg, Arkitekt, Liljewall

Vi vill skapa, bevara och restaurera kulturiljöer och byggnadersom har betytt eller kommer betyda mycket för människan. 

UTVALDA PROJEKT