VI KAN / KULTURMILJÖER / ÄLDRE KULTURMILJÖER

De byggda miljöerna är en gång skapade för att fylla behov för en viss tid. Behoven förändras och husen med dem. Vi arbetar med renovering och ibland transformation av det som en gång byggts. Det är ofta känsliga miljöer och tillsammans med antikvarier värderar och bedömer vi vad som är möjligt att göra. Vi försvarar kvaliteter, men vi ser också möjligheter till förändring.

Äldre kulturmiljöer

Presentationer

Lars är ansvarig för marknadsområdet Kulturmiljöer på Liljewall och har under ca 20 års tid arbetat med Kulturmiljöer både som arkitekt med byggnader och som konservator med äldre interiörer. Tillsammans med sitt team med olika kompetenser och infallsvinklar inom området skapar vi byggnader som berör och engagerar.   

Raina TIlden 
Arkitekt
Tel: 0765-48 70 59
E-post: laol@liljewall.se
Karl Palmborg
Arkitekt
Tel: 0709-14 79 86
E-post: kapa@liljewall.se

Vi vill skapa, bevara och restaurera kulturmiljöer och byggnader som har betytt eller kommer betyda mycket för människan. 

"Oavsett tidsålder eller innehåll kan det byggda ge oss oskattbara upplevelser. Vi vill vara med och forma sådana miljöer och se till att de som redan finns också bevaras för framtiden."
Karl Palmberg, Arkitekt, Liljewall

UTVALDA PROJEKT