VI KAN / KONTOR & HANDEL / VAD LOCKAR HYRESGÄSTEN?

 

Solen lyser högt ovan myllret på Lindholmen - ett expansivt område i Göteborg inramat av spektakulära glasbyggnader som glittrar i kapp längs kajkanten. Här växer såväl nya bostadsrätter som kontorsbyggnader fram i rask takt. Endast två busshållplatser från centrala Göteborg och med flertalet båtlinjer som kvickt dockar an fastlandet är det ett populärt område för hyresgäster av olika slag.
 

Vi träffar Helen Sandberg som är uthyrare på Castellum (tidigare Eklandia), för att reda ut vilka behov som Göteborgs hyresgäster har. Helen har sedan 2014 hand om Castellums projektuthyrning i Göteborgs och vet därmed vilka krav som ställs.
 

"Många hyresgäster vill såklart sitta centralt och modernt, så har det väl i princip alltid sett ut. Just nu skulle jag säga att det är svårare för de mindre bolagen att hitta kontorsytor under 1000 kvm. Rådande högkonjunktur gör att många verksamheter växer samtidigt, vilket ställer krav på marknaden. Vakansgraden är dock fortsatt låg likaså nybyggnadsvolymen vilket gör att efterfrågan är större än utbudet," säger Helen Sandberg.
 

De vanligaste frågorna som hyresgästen har menar Helen berör priser, antal arbetsplatser lokalen erbjuder, materialstandard och kring service mm. Hon menar också att det blir allt mer vanligt att kunden lockas av att själv vara med att påverka utformningen av sina lokaler och styra planlösningen vilket om- och nybyggnadsprojekt erbjuder i större omfattning.
 

"Kunderna vill vara med att influera lokalerna på ett helt nytt sätt idag. De är väl medvetna om att lokalerna kommunicerar varumärke och vill därför ha kontorsmiljöer med samma värden och tilltal som bolaget i övrigt."
 

Den moderna kontorslokalen som så många efterfrågar menar Helen innehåller vissa parametrar.
 

"En modern kontorslokal idag är starkt kopplat till varumärket och har ett bra inomhusklimat. Man vill även ha möjlighet att sitta tätt utan att luftkvaliteten påverkas. Ett modernt kontor tål att visas upp, man river väggar och öppnar upp och skapar fler kreativa mötesplatser.

 

Det ska också vara enkelt att vara hyresgäst, det ska finnas plats för cyklar, bra parkeringsmöjligheter, dusch och ombytesmöjligheter. Ett miljörum där man smidigt kan sköta sin avfallshantering är ett måste. I övrigt ser vi inga konkreta krav kring att byggnaden måste svara till miljöcertifiering av viss nivå – ännu. Men det ses alltid som positivt när hyresgästerna vet att certifiering finns och stor hänsyn tagits till dagsljus, energiförbrukning och materialval och liknande."

 

Det talas mycket om aktivitetsbaserade kontorslösningar. Helen berättar att det börjar röra sig men att det i nuläget finns en större efterfrågan av lösningar med fler touch-down platser för vissa typer av yrkesroller och större kreativa ytor för att kunna utföra ett mer flexibelt arbete rent generellt. 
 

Kontorshuset Blenda med sina 9100 m2 kontorsytor är ett av Castellum senaste, stora nybyggnadsprojekt. Byggnaden bär Liljewalls signatur och sticker verkligen ut; bokstavligt talat. Med sina djärvt, utskjutande burspråk kommer Blenda säkerligen vända mångas blickar. Och redan nu har kontorshuset fått positiv respons där just fasaden berömmande omnämns. Men det är inte bara fasaden som sticker ut hakan, det gör även kontorshusets miljöprofil. Blenda byggs för att certifieras som BREEAM, nivå Excellent.
 

"Blenda kommer ge ett häftigt och innovativt intryck. Dessutom kommer man kunna nyttja taket där en imponerande takterrass breder ut sig med fantastisk utsikt över Göteborg. Här finns också två externa möteslokaler som man kan boka. Blenda erbjuder stora och små kontorsytor för många typer av kontor; aktivitetsbaserade, öppna landskap och dem som behöver fler kontorsrum och touch down-platser."

Den första januari 2017 flyttar de första hyresgästerna in i Blendas kontorslokaler och de nya hyresgästerna kommer vara av varierande slag menar Helen.
 

"Lindholmen präglas ju av verksamheter inom IT, fordonsutveckling, säkerhet, media och visualisering vilket lockar liknande företag till Blenda. Små verksamheter blandas med större och det är faktiskt de mindre lokalerna som gått åt snabbast, säger Helen. Det är här det händer, här det byggs. Det myllrar, man pratar med över verksamhetsgränserna och det bjuds in till mini-mässor, seminarier och samarbeten. Du behöver inte sitta länge intill kajkanten innan någon intresserat öppnar ett samtal med dig. Ett riktigt bra café- och restaurangliv bidrar så klart men jag tror också mixen människor här på Lindholmen är bra, de över 9000 studenterna är ett positivt tillskott," avslutar hon.

Kontorshuset Blenda och stora systern Aurora, Lindholmspiren, Göteborg.

Om Castellum:
 

Castellum är en av Sveriges största fastighetsägare. Castellum är även en av Sveriges största fastighetsutvecklare och ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag – varje dag går 250 000 människor till jobbet i Castellums lokaler.

Läs mer...

Helen Sandberg, Castellum

Liljewall möter: Helen Sandberg

Vad lockar hyresgästen?

”Många hyresgäster vill såklart sitta centralt och modernt, så har det väl i princip alltid sett ut. Just nu skulle jag säga att det är svårare för de mindre bolagen att hitta kontorsytor under 1000 kvm.”
 
Helen Sandberg, Uthyrare, Eklandia

UTVALDA PROJEKT