VI KAN / KONTOR & HANDEL / VAD ÄR ETT BRA LÄGE?

 

Den fysiska handeln utmanas när våra köpbeteenden förändras genom ny teknik och digital utveckling. E-handeln plockar stadigt andelar men samtidigt ser vi butikskedjor expandera och storslagna gallerior som Emporia och Mall of Scandinavia slå upp portarna. Svensk Handel redogör för ett försäljningsmässigt bra år i ryggen samtidigt som man har en svag framtidstilltro på lönsamhetsutveckling och nyanställningar.
 

Samtidigt gör dagens skärmtäta samhälle att behovet av mötesplatser och upplevelser stadigt ökar – och där kan den fysiska butiken och handelsytorna ta en mer betydande roll.
 

Liljewall har de tio senaste åren arbetat nära Vasakronan med deras retailfastigheter i Göteborg. Vi stämde träff med Jesper Örtengren, företages Head of Retail, för att diskutera deras syn på saken. Jesper arbetar dagligen med stråk- och platsutveckling kring handelsytor med ett starkt fokus på produkt- och varumärkesutveckling.
 

"Jag tycker etableringstakten av handelsytor varit för hög under en tid. Vi behöver gå in i en konsolideringsfas och jobba med det vi har och inte bara bygga nytt hela tiden, säger Jesper som menar att det finns massor att göra med befintliga butiker," stråk och kommersiella ytor. 

 

Den digitala utvecklingen har om något medfört att platsens betydelse och utformning spelar större betydelse idag. Likaså profilering och konceptualisering. Det är också viktigt att skapa trivsamma miljöer utanför butikerna, att skapa en kontext som lockar. Människor dras till trevliga, inbjudande plaster," säger Jesper som passar på att slå ett slag för fler och bättre samarbeten och att arbeta mot gemensamt satta mål.
 

Jesper instämmer i att den fysiska butiken påverkats av en digitalisering som i sin tur ger oss mängder av nya influenser.
 

"Köpprocessen och vägen till köp har förändrats drastiskt vilket gör att det gäller att hänga med och våga förnya sitt koncept hela tiden. Att kombinera den fysiska och den digitala världen på ett bra sätt. Vi testar bland annat ett koncept med utlämningscentraler i vårt köpcentrum Triangeln där du enkelt ska kunna plocka upp det du handlat online via kodlåsta skåp. Koden får du direkt i din mobil när paketet finns att hämta. Där kan du även prova och direkt lämna tillbaka sådant som inte passar. På så sätt gör man köpet mycket enklare och på vägen lockas man förhoppningsvis till ytterligare shopping i de fysiska butikerna."
 

Vad är då ett bra läge? Jesper listar några basfaktorer men menar också att det kan finnas och gå att påverka andra faktorer som kan göra att ett sämre läge kan locka potentiella hyresgäster.
 

"De primära är flödet av människor, bra kommunikationer, ordentligt med parkeringsmöjligheter. Det är också viktigt att det är rent och snyggt och att vikt läggs på kommersiell design och möjligheten till ett attraktivt skyltprogram," berättar Jesper.
 

Jesper menar också att alla platser har en potential och kan ta en position trots att förutsättningarna skiljer sig åt.
 

"Man behöver hitta platsens nisch för att lyckas. Analysera den i förhållande till andra befintliga platser för att kunna hitta och förstärka det unika. Vi har själva börjat arbeta på det här sättet med flera av våra stråk. Vi analyserar stråken för att hitta de unika fördelarna och arbetar därefter med att förstärka dem. Ett stråk kanske passar som ett mer idylliskt stråk med småstadskänsla där ett annat kan ha ett mer modernt, urbant uttryck av helt annan karaktär.

Man behöver aktivt fundera på vilken typ av människor man vänder sig till och platsens förutsättningar för att hitta en bra butiksmix och goda servicemöjligheter. Därefter gäller det att börja skapa det man tror på."

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta lägen faktiskt har något att erbjuda – bara man lägger gediget analys- och strategiarbete bakom för att plocka fram just den specifika platsen eller stråkets bästa förutsättningar. Jesper hoppas vi får se mindre nyetableringar och att fler istället ägnar sig åt att samarbeta, förbättra och förfina befintliga handelsytor.

Bilder från Arkaden och Kompassen i Göteborg.

Om Vasakronan:
 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som omfattar 176 fastigheter och en total area om 2,4 miljoner kvadratmeter. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Merparten av beståndet ligger i Stockholm.

Läs mer...

Liljewall möter: Jesper Örtengren

Vad är ett bra läge?

”Köpprocessen och vägen till köp har förändrats drastiskt vilket gör att det gäller att hänga med och våga förnya sitt koncept hela tiden.”
 
Jesper Örtengren, Head of Retail, Vasakronan

UTVALDA PROJEKT