VI KAN / INDUSTRI / TANKAR OM

 

De är pompösa, långvariga och produktiva. De är de energieffektiva trotjänarna som håller oss varma om vintern. Dag som natt producerar de el och nyttiggjord värme för vår komfort. Jag talar om kraftvärmeverken. Kanske inte den typ av byggnader man kopplar med storslagen arkitektur. Det skulle jag vilja ändra på. Jag vill slå ett slag för värdet i att faktiskt lägga större fokus på gestaltningen av dessa samhällsnyttiga monument. Vi kan aldrig styra mängden av avfall vi producerar i samhället men med ett avfallseldat kraftvärmeverk har vi kontroll över den energi som går att utvinna och kan deponera de farliga restprodukterna på ett säkert sätt. Därför förtjänar även dem lite omsorg i gestaltning.

 

Det är allt mer förekommande att kraftvärmeverken placeras där de syns. Ofta nära stora trafikleder för de trafikflöden som är nödvändiga. Det gör att de i många tätorter blir porten till staden. Bara det en anledning att lyfta fram dem och inte försöka dölja dem. För oavsett så bildar dem landmärken bara genom sin storlek. Kraftvärmeverket i Torsvik är ett bra exempel. Denna anläggning är i princip det första som syns intill motorvägen innan man kör vidare in i Jönköping. Just därför manifesteras byggnaden med en elegant fasad med stora glaspartier för vackra utblickar för såväl betraktare som medarbetare. Skorstenen som högsta punkt är även det ett ytterst genomarbetat och iögonfallande element med sin ljusslits mot motorvägen.

 

I Varberg ligger anläggningen i gränslandet mellan reningsverket och den nya staden som kommer växa mot vattnet när järnvägen grävs ned. Målet var att utforma ett kraftvärmeverk med höga estetiska ambitioner då man redan i förhand vet att anläggningen kommer bli en central del i den framväxande staden.

 

Det går alltså att skapa god arkitektur även för den här typen av industribyggnader. Vi tror att det ligger ett stort värde i att blanda in arkitekten i ett tidigt skede så att de tillsammans med processingenjören har förutsättningar för att kunna skapa en rationell, effektiv och estetiskt tilltalande helhetslösning. Alla vinner helt enkelt. Så låt inte kraftvärmeverken bli periferiska vidunder, låt dem bli betydande och vackra landmärken.

Tankar om estetik och kraftvärmeverk

Vi Kan Industri Liljewall Arkitekter
Vi Kan Industri Liljewall Arkitekter
Vi Kan Industri Liljewall Arkitekter

Varför inte lägga lite estetisk kärlek på samhällsnyttiga monument som kraftvärmeverk och andra industribyggnader?

"Låt arkitekturen värma kraftvärmeverken."
 
Tomas Hago, Arkitekt/Partner, Liljewall

UTVALDA PROJEKT