VI KAN / INDUSTRI

 

Inom marknadsområdet industri så står vi på två ben; ena benet berör energiproduktion med kraftvärmeverksbyggnader, vilket vi ritat en uppsjö av. Det andra, övrig industri där vi har med allt mellan lagerhallar, bilverkstäder till vattenreningsverk i vår portfolio. Att lösa funktioner på ett vackert sätt är vårt signum.

 

Vi upplever också en trend av att gå mer och mer mot miljöriktiga lösningar och återvinna samt utvinna det mesta möjliga från det avfall vi producerar. Vi märker hur ett fokus styrs mot visionen om ett mer hållbart industrilandskap, både socialt men också ekologiskt. Det är en utveckling vi välkomnar – och som utmanar oss att tänka nytt.

Tomas Hago
Tomas är ansvarig för marknadsområdet industri på Liljewall. Här är formgivning och planering av industribyggnader av alla dess slag en engagerande och angenäm vardag. Med ett öga för detaljer och genom gedigen erfarenhet löser teamet funktioner på ett vackert sätt.
Kontakt
M: toha@liljewall.se
T: 0765-48 70 30
Tankar om estetik och kraftvärmeverk

 

De är pompösa, långvariga och produktiva. De är de energieffektiva trotjänarna som håller oss varma om vintern. Dag som natt producerar de el och nyttiggjord värme för vår komfort. Kraftvärmeverken. Kanske inte den typ av byggnader man kopplar med storslagen arkitektur. Det skulle vi vilja ändra på. Vi vill slå ett slag för värdet i att lägga större fokus på gestaltningen av dessa samhällsnyttiga monument. Vi kan aldrig styra mängden av avfall vi producerar i samhället men med ett avfallseldat kraftvärmeverk har vi kontroll över den energi som går att utvinna och vi kan hantera de farliga restprodukterna på ett säkert sätt. Därför förtjänar även dessa byggnader omsorg i gestaltning.

Det går alltså att skapa god arkitektur även för den här typen av industribyggnader. Vi tror att det ligger ett stort värde i att blanda in arkitekten i ett tidigt skede så att de tillsammans med processingenjören har förutsättningar för att kunna skapa en rationell, effektiv och estetiskt tilltalande helhetslösning. Alla vinner helt enkelt. Så låt inte kraftvärmeverken bli periferiska vidunder, låt dem bli betydande och vackra landmärken.

"Låt arkitekturen värma kraftvärmeverken."
 
Tomas Hago, arkitekt, Liljewall

Social hållbarhet är en viktig aspekt även när man planerar industribyggnader. Här Uppsala kraftvärmeverk där mycket öppna, gröna ytor för allmänheten skapas för innevånarna. 

Om industribyggnader

Vi Kan Industri Liljewall Arkitekter
Vi Kan Industri Liljewall Arkitekter
Vi Kan Industri Liljewall Arkitekter

Varför inte lägga lite estetisk kärlek på samhällsnyttiga monument som kraftvärmeverk och andra industribyggnader?

UTVALDA PROJEKT