top of page

ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD / VEDDÖKILEN

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT

 

ÅR

PROJEKTTEAM

 

 

 

KONTAKTPERSON

UNDERLAG FÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLAN

 

SAHLIN FASTIGHETER AB

GREBBESTAD

 

2011–

MARKUS BERGERHEIM

Uppdragsansvarig

LUDVIG NETRÉ

Handläggande arkitekt

liljewall_stadsbyggnad

VEDDÖKILEN

Bland Bohusläns klippor

Långsjö, strax söder om Grebbestad, har under senare delen av 1900-talet haft en campingplats med ett stort antal tält- och husvagnsplatser kring Lerekilen. Kommunen önskar nu utveckla området till en åretruntdestination med ett brett utbud av boendemöjligheter, service och aktiviteter av olika slag. 

Liljewall har sedan 2011 hjälpt fastighetsägaren och Tanums kommun med en ny detaljplan avsedd för turism och fritidsboende. Orten Långesjö ligger cirka 8 kilometer söder om Grebbestad. Planen medger att cirka 100 nya mindre byggnader kan byggas kring den så kallade Lerekilen i norra Veddökilen. Centralt i området placeras ett större vandrarhem/hotell som kan fungera som nav för hela området. Byggnaderna placeras i enlighet med Bohuslänsk tradition nedanför bergen utom synhåll från havet. Större delen av planområdet avsätts som naturmark.

Planen innebär att nya vägar och stråk anläggs vilket ökar allmänhetens möjlighet till rörligt friluftsliv. Ny bebyggelse föreslås uppföras i klungor nedanför bergen och hällmarken. Viktiga utblickar bevaras, inte minst i nordsydlig riktning genom dalgången. Påverkan på djur- och naturliv minimeras och Lerekilen och dess stränder skyddas. Användningen av byggnader ska primärt vara tillfällig vistelse, fritidsbebyggelse eller boende. Längs hela Lerekilens strand planeras en allmänt tillgänglig strandpromenad som delvis kommer löpa på bryggdäck. Strandpromenaden skapar en kontinuerlig promenad runt hela Lerekilen och vidare ut till Vikarna.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page