top of page

PROJEKT / KULTURMILJÖER / VARVS- OCH INDUSTRIHISTORISKT CENTRUM

VARVS- OCH INDUSTRIHISTORISKT CENTRUM

Kulturellt bevarande

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

REFERENSBLAD

FÖRSTUDIE

 

 

ÄLVSTRANDEN

STADSMUSEET

RIKSARKIVET

 

 

2013

 

 

CA 30 000 M2

 

liljewall_kulturmiljöer

För Riksarkivet och Göteborgs museer har Liljewall gjort en förstudie för ett nytt Varvs- och industrihistoriskt centrum. Nuvarande lokaler för arkiv och museimagasin uppfyller inte de krav man kan ställa för bevarandet av väsentliga delar av vårt gemensamma kulturarv. De behöver ersättas av nya ändamålsenliga lokaler. En samlokalisering skulle förutom ytor för arkiv och magasin också innehålla plats för utställningar av den rika historia Göteborg har som varvs- och industristad. Öppna magasin, lokaler förforskning, administration och föremålsvård gör arkiv och magasin mer publika.

UTVALDA PROJEKT

bottom of page