VI KAN / VÅRD / VI UTVECKLAR FRAMTIDENS VÅRDMILJÖER

 

Morgondagens vårdbyggnader ritas idag och vi på Liljewall är rustade för att vara med i framkant av utvecklingen. Sverige står just nu inför den största uppgraderingen av vårdbyggnader i modern tid. Det är en utmaning men likaså en möjlighet att utforma nya inbjudande, arbetsvänliga och läkande miljöer.

På Liljewall följer och engagerar vi oss i forskning och idéer kring utvecklingen av framtidens vårdmiljöer och den tekniska utvecklingen. För att fördjupa vår kompetens samarbetar vi med internationella arkitektkontor, och deltar aktivt i såväl internationella som nationella vårdbyggnadsseminarier organiserade av till exempel Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) och Forum Vårdbyggnad. Några av ämnena som diskuteras flitigt innefattar evidensbaserad design (EBD), läkande miljöer, hållbar design och principerna om generalitet och flexibilitet.

Under hösten 2016 kommer vi även ha en aktiv undervisningsroll inom design av vårdmiljöer på Chalmers Tekniska Högskola (CTH).

Vi utvecklar framtidens vårdmiljöer

"Att vara del av och föra aktiva dialoger om framtidens vårdutveckling är oerhört stimulerande."
Lin Tan, Arkitekt, Liljewall

UTVALDA PROJEKT