VI KAN / VÅRD / BIM I VÅRDPROJEKT

Rör dig runt i modell/bilden genom att använda muspekaren. Den här 3D-modellen visar ett dagrum från Ryhovs sjukhus i Jönköping. Genom att använda 3D-teknik går det att skapa sig en precis upplevelse av rummen och byggnaden. 

 

Sjukhus ställer speciellt höga krav på samordning på grund av ofta stora volymer, hög komplexitet och den stora mängden objekt med olika krav på klassificeringar. BIM-modellen håller ihop all information om byggnaden på ett strukturerat och sökbart sätt. För oss är det viktigt att se till att informationen är framtidssäkrad och öppen för åtkomst och det gör vi genom att använda det öppna standardformatet IFC för alla BIM-modeller.

 

BIM i sjukhusprojekt har huvudsakligen tre olika faser; tidigt skede, projektering/produktion – drift/förvaltning.

 

Tidigt skede

3D-modellen ett kommunikationsverktyg mellan oss och uppdragsgivaren för att samla in och testa verksamhetens behov tillgodoses. Möjligheten att visualisera och simulera funktioner genom 3D- och VR-teknik är avgörande för att testa funktioner i byggnaden och lösa utmaningar innan man börjar bygga.

 

Projektering

Här använder vi BIM för koordinering och samordning för att undvika kostsamma korrigeringar i byggskedet. BIM-modellen ger full kontroll på alla objekt i sjukhuset, hur många, vilka typer, var de finns mm – vilket underlättar för produktionens kalkyl, inköp, energiberäkningar och planering.

 

Drift & förvaltning

Ä den tyngsta biten rent BIM-mässigt. Viktigast är att all information från projekteringen finns aktuell, samordnad, åtkomlig och sökbar i en strukturerad databas. Kvaliteten på informationen blir bättre med BIM i och med databashanteringens möjligheter till kontroll av stora informationsmängder.

 

Liljewall har sedan början av 2000-talet projekterat i BIM vilket ger en i branschen unik erfarenhet och bredd. Vi jobbar alltid med BIM oavsett beställning, typ eller storlek av projekt – och tillsammans med dig skapa framgångsrika vårdprojekt!

 

Många fördelar med BIM och 3D-teknik i komplexa vårdprojekt

Vad är BIM?
 

BIM är en förkortning för Building Information Modeling. BIM innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnaden och processerna och besluten kring byggnaden.

"Genom att arbeta i BIM får man en tydlig simulering av logistik och vårdmiljö som alla förstår."
Mats Knutsson,
BIM-samordnare & ingenjör, Liljewall

UTVALDA PROJEKT