top of page
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_01.jpg

Kvarteret Valand

Bostäder / Göteborg
 
Kvarteret Valand är första etappen i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån, med målet att skapa en ny stadsdel som skall knyta samman Kungsbacka centrum. Kvarteret består av både bostäder, kontor och handel.
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_35.jpg
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_24.jpg
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_23.jpg
Visionen, vackra djärva bostäder och verksamheter - hus att vara stolta över - och med god ekonomi och långsiktig kvalitet. I stadsdelen möts man av två ståtliga profilbyggnader som berör; handels- och kontorshusen i glimmande mässing och glaserat varmrött tegel med öppna och levande bottenvåningar som lockar oss att ta del av innehåller eller bara flanera, träffa människor och trivas.

Norrifrån, en stramare, stadsmässig och skyddande volym med en varm, jordfärgad tegelkulör. Grunda gångbalkonger med smidesräcken bildar mönster och glasade trapphus och takkupor skapar rytm och skala.

Från söder, bostadshus i ockragult trä med lekfulla fönster- och balkongplaceringar. Här finns många små lägenheter och butiker i entréplanet.

Den upphöjda innergården är rofylld och varm med ljusa fasader av trä och skivor med balkongräcken i perforerad plåt som ger ett skimrande och luftigt uttryck men ingen insyn.

Kvarteret Valand är första etappen i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån, med målet att skapa en ny stadsdel som skall knyta samman Kungsbacka centrum. Kvarteret består av både bostäder, kontor och handel.

 

Visionen, vackra djärva bostäder och verksamheter – hus att vara stolta över – och med god ekonomi och långsiktig kvalitet. I stadsdelen möts man av två ståtliga profilbyggnader som berör; handels- och kontorshusen i glimmande mässing och glaserat varmrött tegel med öppna och levande bottenvåningar som lockar oss att ta del av innehållet eller bara flanera, träffa människor och trivas.

 

Norrifrån, en stramare, stadsmässig och skyddande volym med en varm, jordfärgad tegelkulör. Grunda gångbalkonger med smidesräcken bildar mönster och glasade trapphus och takkupor skapar rytm och skala.

 

Från söder, bostadshus i ockragult trä med lekfulla fönster- och balkongplaceringar. Här finns många små lägenheter och butiker i entréplanet.

 

Den upphöjda innegården är rofylld och varm med ljusa fasader av trä och skivor med balkongräcken i perforerad plåt som ger ett skimrande och luftigt uttryck men ingen insyn.

liljewall_bostäder
liljewall_bostäder
liljewall_bostäder

STATUS

 

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

VINST PARALLELLT UPPDRAG

PROJEKTERING

 

 

ARANÄS

 

 

2015

 

 

CA 13 000 M2

MISSA INTE

bottom of page