Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_01.jpg

Kv. Valand

Nybyggnad bostäder, kontor och handel / Kungsbacka
Det gyllene snittet som binder ihop stadskärnan med närmaste köpcentrum i Kungsbacka, utanför Göteborg. En stadsomvandling som andas social hållbarhet.
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_37.jpg
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_35.jpg

I kvarteret möts man av två ståtliga profilbyggnader i glimrande mässing och glaserat varmrött tegel med lekfulla fönster- och balkongplaceringar som höjer de boendes livskvalitet.

Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_09.jpg

Kvarteret Valand är första etappen i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån, med målet att skapa en ny stadsdel som skall knyta samman Kungsbacka centrum. Kvarteret består av både bostäder, kontor och handel. 

Visionen för kvarteret Valand, vackra djärva bostäder och verksamheter - hus att vara stolta över - med god ekonomi och långsiktig kvalitet skapar sinnesro med det estetiskt vackra tilltaget. Här finns två profilbyggnader där handels- och kontorshusen i glimmande mässing och glaserat varmrött tegel med öppna och levande bottenvåningar som lockar oss att ta del av innehållet - eller att bara flanera, träffa människor och trivas.

Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_31.jpg

Den upphöjda innergården är rofylld och varm med ljusa fasader av trä och skivor med balkongräcken i perforerad plåt som ger ett skimrande och luftigt uttryck men ingen insyn.

Den vilda karaktär som området har idag ska bevaras. Med skötsel och viss plantering av rumsbildande vegetation ska det kunna upplevas som större än det är idag. Den tilltagna strandplanteringen är del av det gröna stråket som börjar med Strandfuret och fortsätter på andra sidan Södra Västkustvägen i östra delen av Habofältet. Nya stigar som är sammankopplade med gatunätet läggs till för att förhöja upplevelsen för öppna upp för fler att ta del av den strandnära naturen.

Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_24.jpg
Den rödglansiga ytan är tänkt att uppta den gyllene fasadens karaktär och återspegla livet som pågår utanför. Detta bredvid balkonger av lekfull karaktär som grädden på moset. Allt för att knyta samman det småskaliga i en balanserad harmoni.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tävlingsvinst: Bostäder, kontor och handel, landskap

BESTÄLLARE: Aranäs Fastigheter AB

UPPDRAGSFORM: System-/bygghandling

ORT: Göteborg

ÅR: 2015-2022

BRUTTOAREA (BTA): CA 13 000 M2

PROJEKTTEAM

Leif Blomqvist

Arkitekt

Ann Tolly

Arkitekt

Markus Bergerheim

Arkitekt

Laura F. Stål

Arkitekt

Sanida Svraka

Arkitekt

KONTAKT

Ann Tollly

0765 48 70 25

anto@liljewall.se