top of page
Tollare Förskola-18.jpg

Utkiken förskola

Nybyggnad skola / Saltsjö Boo, Nacka

Saltsjö Boos nya förskola drar förbipasserande blickar till sig. Sett från gården ter sig skolan röd. Kommer du från gatan är den svart. Utkiken förskola har plats för 125 barn i åldrarna 1–6 år. Skolan, som är byggt i trä, har ett böljande tak med diagonala takåsar, vilket ger en varierad volym och en takfot som vandrar upp och ner runt hela byggnaden. 
Kids Sledding in Snow

Verksamheten har fokus på barnens utveckling, att grundlägga goda matvanor och rörelse i vardagen. Förskolan har en tydlig friluftsprofil med marina inslag.

Children in Playground
Tollare Förskola-11.jpg

UPPDRAGET BÖRJADE SOM EN TÄVLING

Projektet startade som vinst i en arkitekttävling 2011 gällande en ny skola för Barkarbystaden i Järfälla kommun, norr om Stockholm. Skolan skulle innehålla en förskola för cirka 100 barn och skola F-6 med cirka 450 elever samt bibliotek och sporthall för stadsdelen. Under projekteringen utreddes det om det var möjligt att uppföra skolan som en massivträbyggnad, vilket Järfälla kommun önskade – och så blev det. Byggnaden omfattar totalt cirka 8200 kvadratmeter med en tillhörande stor skolgård som också är planerad som en aktivitetspark, tillgänglig för hela stadsdelen.

Tollare Förskola-02.jpg
Tollare Förskola-16.jpg
Tollare Förskola-07.jpg

På gaveln vid köket finns ett fönster där föräldrar och boende i kvarteret kan köpa take-away eller morgonkaffe, en ovanlig lösning och säkert uppskattad service för jäktade småbarnsföräldrar.

Byggnaden är svart på ena sidan och rött andra, vilket ger en oväntad effekt för förbipasserande och olika karaktär mot gård och gata.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Järfälla kommun

BRUTTOAREA: cirka 8 200 kvadratmeter

Skolans tak är försett med en solcellsanläggning på 1400 m². 

VERKSAMHET: Förskola och skola F-6 med sammanlagt 450 elever, bibliotek och sporthall 

ORT: Barkabystaden, Järfälla

PASSIVHUS (BTA): Miljöbyggnad Guld

ÅR: 2015

PROJEKTTEAM

Harald Gamrell

Arkitekt

August Orrling

Arkitekt

Stefan Östman

Arkitekt

Anna Skoglund

Medverkande arkitekt

Elisabeth Skoglund

Handläggande ingenjör

John Helmfridsson

Miljöexpert

Johan Brendelökken

Projekteringsledare

Mattis Dahlberg

Storkökskonsult

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

Christoffer Thulin

Fotograf

KONTAKT

Lars Olausson

Arkitekt

0765-48 70 59

laol@liljewall.se

bottom of page