ARKITEKTUR / INDUSTRI / KRAFTVÄRMEVERK UPPSALA

Kraftvärmeverk Uppsala
Kraftvärmeverk Uppsala

Tävlingsbidrag - Liljewall arkitekter

Kraftvärmeverk Uppsala
Kraftvärmeverk Uppsala

Liljewall arkitekter

Uppsala_kraftvärmeverk_Bolandsgatan_Lilj
Uppsala_kraftvärmeverk_Bolandsgatan_Lilj

Liljewall arkitekter

Kraftvärmeverk Uppsala
Kraftvärmeverk Uppsala

Tävlingsbidrag - Liljewall arkitekter

1/3

CARPE FUTURUM, UPPSALA

Mjukt formspråk och gröna anspråk

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

EFFEKT

KONTAKTPERSON

TÄVLINGVINST, BERÄKNAS TAS I BRUK 2021

 

 

VATTENFALL AB

 

 

2014–2021

 

 

90 MW

 

liljewall_industri

Liljewall utsågs som vinnare i Vattenfalls tävling för ett nytt centralt kraftvärmeverk i Uppsala, Carpe Futurum. Bygget utgör en del av deras för att minska klimatpåverkan och säkra fjärrvärmeleveranserna till Uppsalaborna. Målet är att skapa
en koldioxidneutral värmeverksamhet redan till 2025


Gestaltningen bygger på en rundad byggnad i profilglas, som lättar i känsla och kulör allt närmare skyn. Detta speglar också Kraftvärmeverkets inre förångningsprocess. Byggnadens silhuett blir en viktig del av Uppsala och utmaningen har varit att göra ett balanserat tillägg till Slottet och Domkyrkan. 


Anläggningen drivs av biobränsle och är utformad för att möta kraven på hållbar energiproduktion. Förslaget visar en kompakt byggnad med material som står sig över tid och håller hög kvalité. Vi har placerat solceller på taken vilket känns som ett naturligt tillägg i en byggnad som ”kan ta hand om el”. Vi visar också på hur spillvärme kan användas till odlingslotter i uthyrningsbara växthus.

UTVALDA PROJEKT