top of page
Unicaskolan 32.jpg

Unicaskolan

Nybyggnad skola / Mariestad

Intill Unicaskolan ligger Mariestads vackra gamla ekpark. Ett utmärkt utflyktsmål för förskolor och skolor liksom för hundpromenader och rekreation. Parken är sällsynt i sitt slag med den stora mängden fullvuxna ekar, några av dem med skyddsvärde, vilket har varit avgörande för skolbyggnadernas placering och utformning. Vi har medvetet valt att ge skolan en stark och tydlig egen identitet och karaktär som knyter an till parken, mer än omgivande bebyggelsen.
Unicaskolan 06.jpg

Den reliefmönstrade betongfasaden påminner om trädstammar. Fasaderna, som är sandwichelement av betong, har gjutits mot en form bestående av olika vertikala skivor med en mönsterbildning med tydlig träådring.

NYA RUM FÖR LÄRANDE

Med plats för 350 elever i årskurserna F–6, är skolan med sina två volymer utformad för att klara av dagens moderna lärande. Lokalerna är öppna och lättöverskådliga. De kan användas på ett flexibelt sätt för olika typer av undervisning, något som är extra viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Skolans pedagogiska ledord ”Kunskap ger trygghet och glädje” har genomsyrat hela gestaltningsprocessen från start till mål. Fokusgrupper med representanter från skolans olika yrkeskategorier skapades i tidigt skede.

utbildning__liljewall_unicaskolan_bert-leandersson_04.jpg

Innanför huvudentrén ligger byggnadens centrala samlingsplats – en stor och rymlig entréhall som kopplas samman med matsalen. Här, i gradängen, kan en stor del av skolans elever samlas samtidigt. Ovanför ligger biblioteket, utformad som en koja med mysiga krypin. Lekfulla torg med ”mossbeklädda” små gradänger fungerar som mindre samlingsplatser runt om i skolan. Textila golv i klassrummen förstärker skogskänslan ytterligare.

Unicaskolan 09.jpg
Unicaskolan 24.jpg

Med en generös glasfasad letar sig parken in i skolan och sprider sig i de inre miljöerna. Färgsättningen går i skogsgröna nyanser och trä är det dominerande materialet.

Unicaskolan 14b.jpg

Vi har medvetet valt att ge skolan en stark och tydlig egen identitet och karaktär som knyter an till parken, mer än omgivande bebyggelsen. Byggnaden har noga placerats med hänsyn till de stora ekarna som både ger skugga och rumslighet till den lekfulla skolgården.

NYA RUM FÖR LÄRANDE

Den reliefmönstrade betongfasaden påminner om trädstammar medan idrottshallen smälter in i omgivningen med sin gröna färg. Fasaderna, som är sandwichelement av betong, har gjutits mot en form bestående av olika vertikala skivor med en mönsterbildning med tydlig träådring. Det är ett lekfullt mönster som kan upplevas på håll i den stora skalan likväl som att man på nära håll kan upptäcka nya oväntade texturer. Mönsterbildningen skalar ner fasaden och gör den mer mänsklig i sin karaktär ut mot Hertig Karls gata och det kringliggande området. 

Byggnaden har noga placerats med hänsyn till de stora ekarna som både ger skugga och rumslighet till den lekfulla skolgården.
utbildning__liljewall_unicaskolan_bert-leandersson_02.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: NCC Building

ORT: Mariestad

UPPDRAG:  Projektet har varit en partneringentreprenad tillsammans med NCC.

ÅR: 2015–2017. Programarbetet ihop med verksamheten påbörjades i februari 2015. Projektering skedde under hösten 2016. Skolan invigdes torsdagen den 24 augusti 2017.

BRUTTOAREA: ca 5 300 kvadratmeter
VERKSAMHET:
Med plats för 350 elever i årskurserna F–6.

PROJEKTTEAM

Madeleine Nordenknekt

Uppdragsansvarig arkitekt

Otto Eriksson

Handläggande arkitekt

Johan Söderström

Handläggande ingenjör

Nazgin Mohammed

Medverkande ingenjör

Linda Nilson

Uppdragsansvarig inredningsarkitekt

Lotta Josefsson

Inredningsarkitekt

Andreas Johansson 

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Johanna Särnsjö 

Landskapsarkitekt

Karolina Gustavsson

Storköksprojektör

Elisabeth Skoglund

Tillgänglighetssamordnare

KONTAKT

Madeleine Nordenknekt

Arkitekt

0765-48 70 69

mano@liljewall.se

Linda Nilsson

Inredningsarkitekt

0765-48 70 33

lini@liljewall.se

bottom of page