Unicaskolan
Unicaskolan

Liljewall arkitekter / Utbildning + Inre miljöer + Storkök + Landskap Foto: Bert Leandersson

press to zoom
Unicaskolan
Unicaskolan

Liljewall arkitekter / Utbildning + Inre miljöer + Storkök + Landskap Foto: Bert Leandersson

press to zoom
Unicaskolan
Unicaskolan

Liljewall arkitekter / Utbildning + Inre miljöer + Storkök + Landskap Foto: Bert Leandersson

press to zoom
Unicaskolan
Unicaskolan

Liljewall arkitekter / Utbildning + Inre miljöer + Storkök + Landskap Foto: Bert Leandersson

press to zoom
1/6

UNICASKOLAN

Med inspiration från parken

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

NCC BUILDING

 

 

2015–2017

 

CA 5 300 M2

MADELEINE NORDENKNEKT

Uppdragsansvarig (UA)

OTTO ERIKSSON

Handläggande arkitekt

JOHAN SÖDERSTRÖM

Handläggande ingenjör

NAZGIN MOHAMMED

Medverkande ingenjör

LINDA NILSON

UA Inredning

LOTTA JOSEFSSON

Inredningsarkitekt

ANDREAS JOHANSSON

UA Landskap

JOHANNA SÄRNSJÖ

Landskapsarkitekt

KAROLINA GUSTAFSSON

Storköksprojektör

ELISABETH SKOGLUND

Tillgänglighetssamordnare

Intill Unicaskolan ligger Mariestads vackra gamla ekpark. Ett utmärkt utflyktsmål för förskolor och skolor liksom för hundpromenader och rekreation. Parken är sällsynt i sitt slag med den stora mängden fullvuxna ekar, några av dem med skyddsvärde, vilket har varit avgörande för skolbyggnadernas placering och utformning.

Med plats för 350 elever i årskurserna F–6, är skolan med sina två volymer utformad för att klara av dagens moderna lärande. Lokalerna är öppna och lättöverskådliga. De kan användas på ett flexibelt sätt för olika typer av undervisning, något som är extra viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Skolans pedagogiska ledord ”Kunskap ger trygghet och glädje” har genomsyrat hela gestaltningsprocessen från start till mål. Fokusgrupper med representanter från skolans olika yrkeskategorier skapades i tidigt skede.

Vi har medvetet valt att ge skolan en stark och tydlig egen identitet och karaktär som knyter an till parken, mer än omgivande bebyggelsen. Byggnaden har noga placerats med hänsyn till de stora ekarna som både ger skugga och rumslighet till den lekfulla skolgården.

Parken har inspirerat skolbyggnadens karaktär

Med en generös glasfasad letar sig parken in i skolan och sprider sig i de inre miljöerna. Färgsättningen går i skogsgröna nyanser och trä är det dominerande materialet.

Innanför huvudentrén ligger byggnadens centrala samlingsplats – en stor och rymlig entréhall som kopplas samman med matsalen. Här, i gradängen, kan en stor del av skolans elever samlas samtidigt. Ovanför ligger biblioteket, utformad som en koja med mysiga krypin. Lekfulla torg med ”mossbeklädda” små gradänger fungerar som mindre samlingsplatser runt om i skolan. Textila golv i klassrummen förstärker skogskänslan ytterligare.

Den reliefmönstrade betongfasaden påminner om trädstammar medan idrottshallen smälter in i omgivningen med sin gröna färg. Fasaderna, som är sandwichelement av betong, har gjutits mot en form bestående av olika vertikala skivor med en mönsterbildning med tydlig träådring. Det är ett lekfullt mönster som kan upplevas på håll i den stora skalan likväl som att man på nära håll kan upptäcka nya oväntade texturer. Mönsterbildningen skalar ner fasaden och gör den mer mänsklig i sin karaktär ut mot Hertig Karls gata och det kringliggande området. 

Projektet har varit en partneringentreprenad tillsammans med NCC. Programarbetet ihop med verksamheten påbörjades i februari 2015. Projektering skedde under hösten 2016. Skolan invigdes torsdagen den 24 augusti 2017.

liljewall_utbildning
liljewall_utbildning
liljewall_utbildning
liljewall_utbildning

KONTAKTPERSON

LIKNANDE PROJEKT