top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / UMEÅ AQUARENA

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

TÄVLINGSFÖRSLAG 2012

 

NCC

UMEÅ

2011

CA 8 000 M2

 

liljewall_sport & fritid

UMEÅ AQUARENA

Badhus i björkarnas stad

Umeå Aquarena Eco är en OPS upphandling, som står för offentlig privat samverkan. I dessa projekt offereras byggnation, teknisk och kommersiell drift under avtalad tidsperiod (upp till 30 år) samt finansiering av anläggningen.

För att kunna ge attraktiva anbud i denna typ av upphandlingar läggsstor vikt på yteffektiva planlösningar, flexibilitet, kundorienterade lösningar, kontroll på byggnadsfysiken avseende fuktproblematiken, låga drift- och underhållskostnader, låg energiförbrukning, effektiv badvattenrening med mera. OPS-upphandling, upphandlat – 1:a pris.

Projektet ingår i ett större sammanhang med bostäder, butiker, kontor, hotell och parkeringsanläggning i ett centralt läge i Umeå.

UTVALDA PROJEKT

bottom of page