top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / TYRESÖ AQUARENA

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

NCC

TYRESÖ

2012

CA 5 000 M2

 

BJARNI INGVASON

Uppdragsansvarig

BOSSE WALLIN

Handläggande ingenjör

CALLE HELLBERG

Handläggande arkitekt

liljewall_sport & fritid

TYRESÖ AQUARENA

Ett typexempel

Tyresö är en kommun med 45 000 invånare belägen två mil sydöst om Stockholm. Platsen var tidigt ett industriellt centrum eftersom vattenkraft kunde utvinnas från omgivande vattendrag. Tyresö av idag växte fram från 1950-talet och framåt. Miljonprogrammet under 60- och 70-talen har satt en omisskännlig prägel på centrumbebyggelsen.

I utkanten av Tyresö centrum har vi projekterat en simhall som ersättning för en uttjänt äldre anläggning. För Liljewall var Tyresö ett av de projekt där vi tillsammans med NCC ”satte” vårt sätt att rita simhallar. På en begränsad yta önskades lockande bassänger och gym. Det var viktigt för beställaren att flödena överallt var de rätta och att bassängrummen var tilltalande och samtidigt enkla att bygga.

Med inspiration från 1950-talet

Tyresö är formgivet som en svart låda med ett rikt inre fyllt med bassänger och vattenrutschbanor. Det är uppbyggt av enkla rum med blå som genomgående accentfärg. Genomblickar och utblickar ger orienterbarhet och lätthet i uttrycket. Lekbassängen för de allra minsta är utformad med inspiration från 50-tal och tecknade seriefigurer.

Tyresö genomfördes som en Offentlig Privat Samverkan. I OPS-projekt offereras finansiering, byggnation och teknisk och kommersiell drift under en avtalad tidsperiod på upp till 30 år.

Vid OPS-anbud läggs stor vikt på yteffektiva planlösningar och flexibilitet. Det är avgörande med kontroll över byggnadsfysik kring fuktproblematik, låga drift- och underhållskostnader, låg energiförbrukning och effektiv badvattenrening.

Tyresö blev ett lyckat projekt som lärde oss mycket och där vi tog avstamp inför kommande badhusprojekt.

RELATERADE PROJEKT

bottom of page