top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / TITTERIDAMMSVÄGEN

TITTERIDAMMSVÄGEN

Med enkel elegans i trä
liljewall_bostäder

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

BYGGLOV/SYSTEMHANDLING

 


JÄRNGRINDEN

 

2017–

CA 2360 KVM

Angereds centrum ska de kommande åren byggas ut med runt 300 nya bostäder väster om Titteridammsvägen. I den södra delen av utbyggnadsområdet, där bebyggelsen blir låg och tät med väl definierade gårds- och gaturum, ritar vi nitton radhus i trä för Järngrinden.

Radhusen ligger lätt indragna från gatan och en smal remsa förgårdsmark ger en mjuk övergång från den offentliga gatan till den privata bostaden. Entréerna betonas av nätta skärmtak och de stora fönsterpartierna i kök och sovrum ger ett välkomnande intryck.

Mot gårdssidan ligger de privata uteplatserna som ramas in av klippta avenbokshäckar med inslag av blommande spirea. I mitten av kvarteret ligger gården inbäddad i grönska. Här finns plats för spontana möten och i det gemensamma växthuset kan grannarna ordna aktiviteter, middagar och grillfester.

Radhusen består av enkla volymer, där de stora fönsterpartierna, den rytmiska fönstersättningen och träets materialitet är det som ger husen sin elegans. Kvarterets färgskala går i dovt blågrått, grönt, svart, vitt och oljebehandlat trä, som bidrar med en varm ton. En lasyrliknande färg låter träet bibehålla sin materialitet. 

KOLLA OCKSÅ IN

bottom of page