top of page
Herrestaskolan 31.jpg

LILJEWALL MÖTER
ARKITEKTEN BAKOM HERRESTASKOLAN

Lars Olausson

Herrestaskolan -
en träpionjär som åldras med värdighet

Mitt i Barkarbystaden breder Herrestaskolan ut sig. Under det gröna sedumtaket och bakom den vita frostade fasaden döljer sig en massivträstomme, som bidrar till ett nästintill koldioxidneutralt klimatavtryck. Projektet startade som vinst i en arkitekttävling 2011 gällande en ny skola för Barkarbystaden i Järfälla kommun, norr om Stockholm. Skolan skulle innehålla en förskola och skola F-6 med sammanlagt 450 elever, bibliotek och sporthall för stadsdelen. Under projekteringen utreddes det om det var möjligt att uppföra skolan som en massivträbyggnad, vilket Järfälla kommun önskade, och så blev det. Lars Olausson är en av arkitekterna bakom skolan, här berättar han hur den kom till.

Hur gick era tankar då ni fick veta att man på kommunen ville ha en träkonstruktion av denna kaliber?

Stadsarkitekten, Anders C Ericsson, i Järfälla kommun ställde frågan till oss 2012 om vi trodde att det var möjligt och om det var en bra idé att uppföra huset som en massivträkonstruktion. Vi blev mycket glada då vi velat arbeta med ett utpräglat träprojekt under en längre tid och att få vara med om ett så stort projekt som Herrestaskolan var såklart extra spännande. Vi gjorde en utredning tillsammans med Järfälla kommun där vi bland annat besökte ett par stora massivträskolor i Norwich och London. Vi fick också med oss konstruktören från de projekten till vårt projekt då erfarenhet av större massivträkonstruktioner delvis saknades i Sverige.

 

Har ni tidigare erfarenhet av träkonstruktioner?

Ja, vi har ritat många byggnader med trä som stomme men vi hade inte ritat något hus i massivträteknik tidigare. Massivträelement tillverkas på fabrik där man också sågar ut öppningar för installationer och fönster/dörrar så allt är klart när det kommer till byggplatsen. Sedan skruvar man samman allt med väldigt långa och mycket speciella skruvar. Byggmetoden bygger mycket på avancerad skruvteknik. Det går väldigt snabbt att bygga en stomme på detta sätt och eftersom vikten är liten kan man frakta och hantera elementen på ett effektivt sätt.

 

Hur tänkte ni kring utformning och övriga materialval?

Vi hade trä som ett förslag men vi visste inte att kommunen ville göra en träelementbyggnad. Så vi hade bestämt att huset skulle ha en glasfasad, bestående av ett frostat profilglas med en bakomliggande stomme av limträ pelare och strävor som kunde skymtas genom glaset för att skapa en tredimensionell effekt som förändras efter väder och ljus. Alla entréer har starka färger som signalerar var man ska och vilket del av byggnaden man är på väg till. Dessa kulörer fortsätter inne i huset som har starka kontrastfärger i dörrar och träpaneler till de lugna väggarna i trä som laserats i en tunn ljusgrå kulör. Vår ambition har varit att göra träet så synligt som möjligt. Hela gårdssidan ändrade vi till träpanel och alla indragna entréer är också i trä.

 

Vilken känsla vill ni förmedla?

Vår idé är att byggnadens form och uttryck skall genomsyra alla val vi gjort. Vi har ett vinkeltema så väl i plan som i pelare och väggarna vinklar. Till detta ett koncept med kontrastfärger till en lugn ljusgrå bas. Skolan skall kännas som en träbyggnad och trä skall vara synligt överallt. Där vi har, mycket tack vare Miljöbyggnad guld, extra tuffa ljudkrav har vi fått använda spaltpaneler så att vi får trä som ytmaterial. Vår ambition har varit att skapa en modern och personlig byggnad som skall kännas spännande för barnen.

 

Vad signalerar byggnaden?

När man möter byggnaden så är den i dagsljus en reflekterande glasbit och på kvällen, rätt ljussatt, en mjukt belyst låda där stommen träder fram bakom glaset. Huvudentrén är mycket stor och röd. Tanken är att den skall kännas kraftfull och bli ett nav för stadsdelen. Vi har stora glasparter in mot bibliotek, festlokal/personalrum, entréhall och sporthall som synliggör innehållet från det lilla torget framför byggnaden. Byggnaden är tänkt att vara öppen, framförallt kvällstid, för hela Barkarbystaden där slöjdsalar, sporthall med läktare, bibliotek och matsal skall kunna hyras ut.

Vad har varit mest spännande och utmanande i processen?

Helt klart att lära sig så mycket om massivträkonstruktioner och limträ. Vi har byggt allt i trä, till och med hisschakt och fläktrum är helt i trä. Sedan har vi fått utrymme att rita mycket, som exempelvis fast inredning och trappor i trä. Vi har också fått lov att ta ett stort ansvar över projekteringen. Miljöbyggnad Guld och en massivträkonstruktion har också varit en stor utmaning framförallt vad gäller brand, akustik och fukt.

 

Miljökraven var hårda – hur har ni tänkt för att uppnå miljöklassificeringen Miljöbyggnad Guld?

Mycket av projekteringen gick ut på att uppfylla de akustiska kraven. Trä har vissa egenskaper som gör det svårt med exempelvis stomljud som måste tas om hand. Brandfrågan var också lite klurig och vi har sprinklat hela byggnaden samt fått lov att brandskyddsmåla de synliga bärande träelementen.

 

Skolgården är väl tilltagen och inbjuder till lek och aktivitet, hur gick tankarna kring utformningen av den?

Järfälla kommun hade önskemål om en aktivitetspark för hela staden. Så skolgården är anpassad dels för skolbarnen men också för att fungera på fritiden för de boende i staden. Vi har byggt in ett parkeringshus under delar av gården för att skapa en höjd och har olika lekteman i olika delar. I parken finns också en lökformad utescen.

 

Vad är ni mest nöjda med?

Att vi vågade satsa på att bygga helt i trä. Att vår idé till en skolbyggnad blev verklighet och att den faktiskt ser ut som vi tänkt från början. Det har hänt en del och vissa detaljer blev kanske inte exakt som vi önskade men helheten blev som vi tänkt och det är vi mycket nöjda med!

 

Slutkommentar?

Jag är imponerad av Järfälla kommuns vision som de hade av skolan från början och att de vågade ta steget att uppföra den i trä. Detta har gett oss en unik kunskap om att bygga i trä vilket vi kommer att ta med oss i nya träbyggnadsprojekt!

Lars Olausson

Lars Olausson, en av arkitekterna bakom Herrestaskolan. Lars har en bakgrund som hantverkare och är intresserad av byggnadskonstruktion och arbetar gärna med fysiska modeller. Han har genom sin erfarenhet som möbelkonservator ett intresse av äldre miljöer och en djupare kunskap av äldre byggnader och interiörer. Lars arbetar som handläggande eller ansvarig arkitekt med om - och nybyggnader. Lars är mycket intresserad av träbyggnader och har ritat den nya Herrestaskolan i Barkarbystaden för Järfälla kommun utanför Stockholm. Byggnaden, på 8200 kvadratmeter, byggs helt i trä av massivträ element. Lars är ansvarig för området Kulturmiljöer på kontoret och har ett stort intresse och erfarenhet kring kulturmiljöer.

Lars_profilbild.jpg

Herrestaskolan, Järfälla

Herrestaskolan är Sveriges första massivträskola och nästintill koldioxidneutral. Skolan utsågs till vara ett av de projekt som representerade Sverige på Sustainable Buildning (SB14) konferensen i Barcelona under oktober 2014. Skolan öppnade i januari 2016.

Herrestaskolan 73.jpg
Herrestaskolan 25.jpg
bottom of page