Timrå simhall_skärm_Foto Johan Eldrot-20_edited_low.jpg

Timrå badhus

Vid en liten skogsdunge strax utanför Timrå centrum har vi ritat ett badhus som smälter in i sin omgivning. De avskalade rummen och naturliga materialvalen såsom trä och sten bidrar tillsammans till en rogivande och läkande miljö att vistas i. Den nya simanläggningen beräknas ta emot 150 000 besökare per år och kommer att erbjuda kommuninvånarna och föreningslivet förutsättningar för både sport, rekreation och lek.

TIMRÅ_POOL_lowrez.jpg

 Det nya badhuset blir en plats där alla kan känna sig välkomna och anläggningen kan dessutom anpassas efter behov. 

Inspirationen är hämtad från den omgivande naturen, och gör att byggnaden andas närvaro och hållbarhet, såväl interiört som exteriört.

PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Strax norr om Sundsvall ligger Timrå. Badhuset ligger anslutning till NHK Arena som en del i en samlad idrottsanläggning utanför centrala Timrå. Timrå kommun har idag en simhall från 1957 som är Norrlands äldsta simhall. Under årens lopp har den renoverats men dess tekniska livslängd är passerad.

 

Det är ett av våra mindre badhusprojekt. Placeringen vid en liten skogsdunge och det begränsade lokalprogrammet ledde oss till en nästan kvadratisk planform. De omgivande träden gav lägen för utblickar och orientering av bassängrummen. En liten relaxavdelning med ett bastulandskap i västerläge är anläggningens smycke.

Tecknad_exteriör.jpg

Fasaderna är utförda i mönstrade prefabelement och ska påminna om barken på de omgivande barrträden. En tomt som föll undan motsvarande ett helt våningsplan gav situationer att hantera men också spänst i fasaderna.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

STATUS: Under 2019 arbetade vi fram en systemhandling tillsammans med NCC. Projektering av bygghandling våren 2020.

UPPDRAGSGIVARE: NCC

ORT: Timrå

ÅR: 2019–2020

BRUTTOAREA (BTA): CA 5770 kvm

UPPHANDLINGSFORM: Partneringprojekt tillsammans med NCC

BASSÄNGER: Två multibassänger med höj- och sänkbar botten och en 25-metersbassäng.

ÖVRIGT: Familjebad, friskvård och träningsgym, relaxavdelning och fik.

PROJEKTTEAM

Calle Hellberg

Uppdragsansvarig arkitekt

Bo Wallin

Uppdragsansvarig ingenjör

 

Anders Nilsson

Handläggande arkitekt

 

Ana Romano

Medverkande arkitekt

Javier Perez Sota

Medverkande arkitekt

Mattias Dahlberg

Medverkande ingenjör

KONTAKT

Calle Hellberg

0765-48 70 46

cahe@liljewall.se

Bo Wallin

0765-48 70 23

bowa@liljewall.se