top of page

Tillgänglighet

Öppna, tillitsfulla och välkomnande miljöer

För ett samhälle

tillgängligt för alla

Inga trösklar ska vara för höga, inga dörrar för tunga och inga utrymmen för trånga. Vi månar om tillgängliga byggnader och miljöer där människor inkluderas – något som även kopplar till ett annat ämne som ligger oss varmt om hjärtat; social hållbarhet.

Vi tror på en öppen, tillgänglig och tillitsfull miljö där alla ska kunna känna sig välkomna. En stad som man kan tillgodogöra sig oavsett ålder, etnicitet eller hälsotillstånd.

FÖR ALLAS DELAKTIGHET

Miljöer och byggnader på lika villkor

Vi arbetar dedikerat med tillgänglighetsperspektiv av alla slag för att säkerställa att de byggnader och miljöer vi och andra skapar uppfyller kraven i bygglagsstiftelsen.

Enligt Plan- och Bygglagen ska alla nybyggnader erbjuda tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Därför har vi på Liljewall tre tillgänglighetscertifierade och två sakkunniga medarbetare inom ämnet.

Vi vill bidra till allas delaktighet; de rullstolsburna, småbarnsföräldern med vagn, de med synnedsättning, pensionären och de små barnen…

EN ÖVERBLICK

Statistik om varianter i funktionsförmåga

Rörelse & motorik

 • 515 000 personer över 16 år har en rörelse-nedsättning. Hälften av dem är över 75 år.

 • 1 330 000 personer har nedsatt rörlighet i armar eller händer.

 • Sjukdomar i skelettet och rörelseorganen är en av de vanligaste orsakerna till längre sjukskrivning.

 • Det finns över en miljon reumatiker i Sverige – men många hinner avlida innan de fått diagnos.

 • 100-150 personer per år drabbas av ryggmärgsskador på grund av olyckor. 

 • 150 000 personer använder rullstol.

 • 250 000 personer använder rollator
  Källor: SCB, Försäkringskassan, Sahlgrenska, SOU 2017:43, Tidskriften Välfärd.
   

Läsa & Skriva

 • 25 % av den vuxna befolkningen har problem med att läsa.

 • 5-8 % beräknas ha dyslexi.

 • Varje år drabbas ca 10 000 personer av afasi. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

 • Det bor nästan 1,8 miljoner utlandsfödda i Sverige, cirka 18 % av befolkningen.
  Källor: OECD, SBU, Afasiförbundet, SCB.
   

Se

 • Det finns cirka 120 000 synskadade.

 • 30 000 är gravt synskadade eller helt blinda.

 • Ca 2 000-3 000 kan inte tillgodogöra sig en dagstidning.

 • Mer än hälften av befolkningen över 16 år behöver läsglasögon

 • Några procent av befolkningen är färgblinda.
  Källor: SCB, Synskadades riksförbund, Myndigheten för tillgängliga medier, Lunds universitet.

 

Höra

 • 1,5 miljoner hör dåligt. Mer än hälften av dessa är över 65 år.

 • Fler än 700 000 personer uppskattas behöva hörapparat, men bara knappt 500 000 har en apparat.
  Källor: SCB, Hörselskadades riksförbund, SOU 1991:97, 2004:83 och 2006:54.

Läs mer på: funka.com

ANSVARIG INOM TILLGÄNGLIGHET

SUNDQVIST ANNELI.png

Anneli Sundqvist

Ingenjör/Tillgänglighetssakunnig
0761-01 50 48

ansu@liljewall.se

Vårt mål är att alla ska kunna delta på lika villkor, att hjälpa dig med säkra och smarta tillgängliga lösningar.

citat.png
bottom of page