top of page

ARKITEKTUR / KOMMERSIELLA FASTIGHETER / THE GARDENS; ULRIKSDAL

liljewall_handel och kontor

THE GARDENS

Ett flaggskepp i bästa skyltläge

Tillsammans med Peab Fastighetsutveckling drar vi nu upp riktlinjerna för The Gardens, en ny kontorsbyggnad i Ulriksdal strax norr om Stockholm city. Med sina 11 våningar blir byggnaden områdets högsta punkt – ett flaggskepp i bästa skyltläge och med fantastik utsikt.

Projektet sätter individens hälsa och välmående i centrum dvs hållbarhet utifrån ett personligt perspektiv. Byggnaden kommer även att miljöcertifieras enligt BREEAM och WELL. På så sätt belyses hållbarhetsaspekterna även på ett mer övergripande plan. Den uthyrningsbara yta blir ca.16 000 kvm och fullt färdigt inryms runt 1200 arbetsplatser i huset. På entréplan planeras en mysig restaurang med direktaccess till torgytan utanför.

 

Gestaltning av omgivande mark samt takterrass har utförts av Liljewalls lanskapsavdelning.

 

Ulriksdal är ett naturnära område med anrik historia och ett fantastiskt kommunikationsläge. Det är en levande stadsdel med arbetsplatser, bostäder, skola och förskola. De närmaste åren tillkommer, förutom fler kontor, också ett hotell, ytterligare bostäder, restauranger och butiker. Fullt utbyggt kommer Ulriksdal att ha närmare 2000 bostäder 11 000 arbetsplatser.

Läs mer om planerna för the Gardens: https://thegardens.se/

PROGRAMHANDLING

 

PEAB FASTIGHETSUTVECKLING

 

2017–

 

 

20 000 M2

BREEAM Very Good och WELL

CAMILLA GYLLENSTRAND

Uppdragsansvarig

ANDREAS PÅLSSON

Handläggande arkitekt

FREIA STIEGER

Medverkande arkitekt

MIKAEL JOHANSSON

Landskapsarkitekt

IDA GELOTTE

Visualisering

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page