top of page

PROJEKT / LANDSKAP + UTBILDNING / TRÄFFPUNKT STADSSKOGEN

TRÄFFPUNKT STADSSKOGEN

Alingsås

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

MILJÖKLASS

REFERENSBLAD

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

FABS  AB

ALINGSÅS

 

 

2013

 

 

CA 8 000 M2

 

 

PASSIVHUS

PDF
liljewall_landskap

Efter ett anbudsförfarande vintern 2011 fick Liljewall uppdraget att gestalta och projektera detta nydanade projekt i den nya stadsdelen, Stadsskogen i Alingsås. Utifrån ett programarbete som tagits fram tidigare och som legat till grund för en ny stadsplan har uppdraget inneburit att skapa en attraktiv, central mötesplats för stadsdelen med en torgbildning som ger möjligheter till olika upplevelser, rekreation och möten.

 

Här finns en idrotts/allaktivitetshall och en F-6 skola för upp till 390 elever. Skolan görs flexibel och långsiktigt hållbar och kommer inledningsvis att rymma ett antal förskoleavdelningar för att på sikt kunna transformeras till en F-9 skola om behov finns. Kommunens olika förvaltningar, Barn och Ungdom samt Kultur och Fritid, samverkar och använder delar av skolans lokaler gemensamt så att en långsiktig dubbelanvändning uppnås. De delar av skolans verksamhet som förutom aktivitetshallen primärt ska samnyttjas såsom kök och matsal, café, musik, slöjdsalar, hemkunskap har placerats i direkt anslutning till aktivitetshallen.

 

Projektet kännetecknas av tydliga ekologiska förtecken där natur- och miljövärden i området tas tillvara. Träffpunkt Stadsskogen är också Sveriges första certifierade offentliga nollenergibyggnad och Stadsskogens skola var först ut med att producera lika mycket energi som skolan förbrukar. Skolan har byggts med passivhusteknik som kompletterats med landets största solcellsanläggning på en byggnad (2013). Den 1300 m² stora solcellsanläggningen, som kan producera upp till 200 kw, är placerad på taket. Liljewall har svarat såväl för arkitektarbete som landskapsplanering. Förslags- och systemhandling / bygglov och FFU för utförande-entreprenad.

liljewall_utbildning

MISSA INTE

bottom of page