top of page

Stadsljus

I tävlingen "Stadsljus" har några av de främsta arkitektteamen valts ut för att ta fram de mest framsynta idéerna för ett nytt landmärke i Norra Djurgårdsstaden. Intill de kulturhistoriskt värdefulla gamla gasklockorna i naturnära Hjorthagen ska ett 80 våningar högt bostadstorn om ungefär 300 lägenheter inrymmas. Liljewall och Foster + Partners var ett av fyra team som deltog i den tävling som OBOS och Stockholms stad utlyste - här är vårt förslag

Förslaget knyter an till de kulturhistoriska värdena på platsen och har utarbetats i samarbete med arkitektkontoret Foster + Partners

EN AV FYRA TÄVLANDE

Under våren bjöd OBOS tillsammans med Stockholm stad in fyra team att tävla om att skapa unika bostäder i attraktiva Hjorthagen. Uppdraget innebär att gestalta ett nytt arkitektoniskt landmärke med storslagen utsikt över Stockholm och dess vatten. Utöver Liljewall och Foster + Partners deltog David Chipperfield och Dinell Johansson, UN Studio och Kaminsky samt COBE och Yellon. Med andra ord konkurrens i världsklass.

 

Tävlingsteamet är sammansvetsat och känner varandra väl, vilket är betryggande för såväl beställare som arkitekter då platsen och dess kulturhistoriska värden har varit en avgörande pusselbit i arbetet med gestaltningsförslaget. Liljewall har även gedigen kunskap om bostadskvaliteter och hur man utformar planer som är flexibla över tid. För att maximera nyttan av all den spetskompetens som besitter har vi arbetat flitigt över kontorsgränserna.

Foster+Partners_Liljewall_Slides-Presentation-21.jpg

ELEGANT TILLÄGG I STADENS SILHUETT

Teamet har med stor omsorg utarbetat ett gestaltningsförslag som möter den expansiva staden och som knyter an till Hjorthagens kulturhistoriska värden genom att skapa en byggnad som integreras i en familj av strukturer i stället för att vara en fristående enhet. 

Foster+Partners_Liljewall_Slides-Presentation-16.jpg

Gestaltningen är utformad för att upplevas ur tre olika perspektiv. De fyra tornen skapar ett elegant tillägg i stadens silhuett och tack vare fasadernas rutnätsstruktur bryts skalan ned tillräckligt för att passa den befintliga bebyggelsen i Hjorthagen. Slutligen är det de boendes perspektiv som värnas, framför allt genom materialens struktur, detaljrikedom och varma ton.

4-Towers.jpg
Grid_Colour.jpg
Verticals_Colour.jpg

Därtill erbjuder förslaget flexibla planlösningar som kan möta marknadens efterfrågan vad gäller storlek och utformning. Empati och inlevelseförmåga har legat till grund för arbetet med planlösningarna som utformats för att tillgodose de boende med så många bostadskvaliteter som möjligt. Siktlinjer, rundgångar, integritet, zonering och flexibilitet gör det möjligt för många olika boendekonstellationer att känna sig hemma, även i det långa loppet. Även volymens karaktäristiska form gör att fasadytorna med fönster för utblickar och dagsljusinsläpp ökar.

Till en början innebar skissprocessen ett gediget arbete med att samla och analysera kundens önskemål och behov. Även tekniska, ekonomiska, klimatmässiga och kulturhistoriska värden vägdes in i analysen. Därefter skapades ett koncept där den kulturhistoriska förankringen kom att väga tungt, och därför också prägla utforskandet av material, färger och texturer. Med stöd i arbetssätt utvecklade just för att värna om bostadskvaliteter arbetades planlösningarna fram, och med hjälp av visualiseringar prövades olika exteriöra gestaltningsförslag.

För förskolan hämtade vi inspiration från det befintliga landskapet  och landade i ett naturligt och organiskt område som harmoniserar med byggnadens nischer. För amfiteatervyn tog vi återigen mycket inspiration från det befintliga naturlandskapet, och för lobbyutrymmet har vi skapat vi ett generöst och välkomnande utrymme som suddar ut gränserna mellan inne och ute. Här kan de boende  träffas spontant, koppla av och njuta av den omgivande naturen.

P17034_Stockholm_Residential_Tower_DC01_ARRIVAL_TREE.jpg
P17034_Stockholm_Residential_TowerDC01_Apartment_B_Closeup_02.jpg

Vårt fokus har varit att berika de boendes upplevelse av Hjorthagen med sina fantastiska vyer, närhet till naturen och goda förutsättningar för verklig gemenskap.

P17034_Stockholm_Residential_TowerDC01_Apartment_A_4Bed_Closeup_01.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Parallellt uppdrag

UPPDRAGSGIVAREOBOS

ÅR: 2023

TEAM: Liljewall och Foster + Partners

BRUTTOAREA: ca 35 000 kvm

BYGGNADSHÖJD: 90m

ANTAL VÅNINGAR: 29

ANTAL BOSTÄDER: ca 300

PROJEKTTEAM

Foster + Partners

Liljewall 
Leyla Rahnavard, uppdragansvarig arkitekt

Lena Orrberg

Raina Tilden

Klara Laufke

Marcos Herrera Serantes

Therese Martinsson

Jeff Robles

Freia Stieger

Ann- Marie Ejlertsson, miljösakkunnig

Emma Gradin, planarkitekt

Expertteam

Hilda Esping Nordblom

Olle Gudmundsson

Michael Ghersetti

Sigrid Spåre

Visualisering

Christoffer Thulin

Ina Wahlqvist

KONTAKT

Leyla Rhanavard

0765-01 71 84

lera@liljewall.se

bottom of page