top of page
_89A3688.jpg

Sankt Josefs katolska kapell

Ljusdesign / Norra kyrkogården, Solna

År 2017 påbörjades ett omfattande restaureringsarbete i det lilla kapellet, med målet att skydda byggnaden mot ytterligare sprickbildningar samt att återskapa den ursprungliga färgsättningen och utseendet så långt som möjligt. Liljewall har i samband med denna renovering och restaurering haft ansvaret för all belysning och ljussättning av kapellet samt vid upprustning av den omgivande kyrkogården. Genom diskussioner, provbelysningar och i nära samarbete med kunden, antikvarie, arkitekter och färgsättare har en helt ny belysning och belysningsstyrning tagits fram.
_89A3678.jpg

På ett varsamt sätt har vi velat förstärka kapellets vackra miljö med en ljussättning som tar hänsyn till historien.

_89A3736.jpg
_89A3739.jpg

KAPELLET ANDAS HISTORIA

1783 bildades katolska församlingen i Stockholm. Fram till 1849 fanns ingen speciell kyrkogård för katoliker i Sverige utan de begravdes helt enkelt på stadens övriga kyrkogårdar. 24 juli 1849 ägde den första begravningen rum på Norra begravningsplatsen. Efter en tid gjordes den Romersk Katolska kyrkogården om och samtidigt byggdes den ut, vilket gjorde den mer attraktiv än den varit från början. Tack vare gåvor kunde man 24 maj 1900 börja bygga ett kapell mitt på kyrkogården. Det byggdes i kalksten från Gotland efter ritningar från professor Clasons arkitektkontor. Idag fungerar kapellet enbart som begravningskapell men efter den pågående renoveringen är målet att kunna öppna upp kapellet för andra typer av mässor och högtidsevent. Under årens lopp har det lilla kapellet haft återkommande problem med sättningar i marken och sprickbildning i kalkstensstommen, flera renoveringar och moderniseringar har genomförts och kapellet har till stor del tappat sitt ursprungliga utseende.

BELYSNING OCH LJUSSÄTTNING AV DET RENOVERADE KAPELLET

2017 påbörjades ett omfattande restaureringsarbete i det lilla kapellet, med målet att skydda byggnaden mot ytterligare sprickbildningar samt att återskapa den ursprungliga färgsättningen och utseendet så långt som möjligt. Äldre dokumentation har dock till stor del saknats, framförallt gällande färgsättning, inredning och belysning, och vissa moderniserande åtgärder genomförs. Liljewall har i samband med denna renovering och restaurering haft ansvaret för all belysning och ljussättning av kapellet samt vid upprustning av den omgivande kyrkogården. Genom diskussioner, provbelysningar och i nära samarbete med kunden, antikvarie, arkitekter och färgsättare har en helt ny belysning och belysningsstyrning tagits fram.

 Med väl genomarbetad ljussättning har vi förstärkt kapellets nya gestaltning som återfått sin sakrala stämning.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt,

UPPDRAGSGIVARE: Stiftelsen Katolska Kyrkogården i Stockholm

UPPDRAG: Ljusdesign. Projektering har genomförst i samarbete med Jan Franssons elkonsulter.

ARKITEKTER: BAU

ÅR: 2018–2029

BRUTTOAREA: 300 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Jessica Linefors

Uppdragsansvarig Ljusdesign

Tove Falk Olsson
Fotograf

KONTAKT

Jessica Linefors

0761-48 28 31
jeli@liljewall.se

bottom of page