top of page
SKF117708.jpg

SKF Solution Factory

Nybyggnad kontor och verkstad / Göteborg

Bakom den långa inglasade fasaden sammanvävs verkstadsytor, kontor och utbildningslokaler till en unik helhet. Här arbetar idag cirka 300 medarbetare i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö som skapat effektiva arbetssätt. SKF Solution Factory präglas av skärpa och kvalitet. Resultatet är en modern, lättillgänglig och transparent byggnad med effektiva lokaler för samverkan mellan olika avdelningar och verksamheter. Ambitionerna är mycket höga ur ett hållbarhetsperspektiv och byggnaden har certifierats med LEED Guld. Dessutom belönades SKF Solution Factory med Sweden Green Building Awards för "Årets LEED-byggnad" 2016. 

SKF Solution Factory har designats med varaktighet i fokus för att kunna förändras och möta framtidens behov över tid. Projektets hållbarhetsambitioner har varit mycket höga, något som LEED Guld certifieringen påvisar.

SKF117224.jpg

SAMSPEL OCH SAMARBETE ÄR NYCKELN

SKF Solution Factory bevisar att industriella byggnader kan vara energieffektiva, inte bara under tillverkningsprocesserc, utan som helhet. Samspelet mellan arkitekturen, lokalprogrammet, öppenheten, energihushållningen och den aktivitetsbaserade arbetsmiljön har skapat en väl integrerad lösning där design-, hållbarhets-, ekonomisk- och sociala mål förverkligats och styrkt varandra.

SKF Solution Factory i Gamlestaden i Göteborg är granne med SKFs huvudkontor, även det ritat av Liljewall. SKF Solution Factory har designats med varaktighet i fokus för att kunna förändras och möta framtidens behov över tid. Genom transparens och enkla fysiska kopplingar mellan olika zoner och funktioner ges förutsättningar för ett kreativt lagarbete och innovation. Istället för att kontors- och verkstadspersonal arbetar i skilda hus av olika standarder, i olika delar av området, arbetar de nu tillsammans i samma byggnad.

 

SKF117360.jpg

SKFs nya byggnad Solution Factory innehåller kontor, verkstäder och publika delar med utbildningslokaler, konferenscenter och utställningsytor. 

SKF117429.jpg

SKF Solution Factory har designats med varaktighet i fokus för att kunna förändras och möta framtidens behov över tid. Under design- och ritprocessen har alla hållbarhetskonsulter varit i ständig kontakt med övriga i projektteamet vilket varit en lärorik process. Teamet har fått en utvidgad medvetenhet om hur det egna konsultområdet påverkar både hållbarhet och andra konsultområden.

SKF117342.jpg

Alla äter, fikar och umgås i samma utrymmen. Yrket begränsar inte längre den anställde till en viss miljö och till en viss grupp medarbetare; istället får alla vistas, jobba och umgås som jämlika medarbetare.

SKF117051.jpg

Byggnaden svarar även till sociala hållbarhetsperspektiv genom att representera en tydlig vändpunkt för industrins roll i staden. Industriella områden behöver inte vara avskilda utan kan och bör vara en aktiv, intressant del av staden. SKF Solution Factory rymmer sälj- och servicefunktioner för den svenska marknaden och är uppfört på SKFs produktionsområde.

En säregen glasfasad som sträcker sig över hela långsidan mot söder. Innanför glaset löper ett promenadstråk på varje våningsplan som används för promenadmöten och rekreation för personalen. Fasaden som speglar en tidlös design har också en viktig funktion att minska energianvändningen i huset.
SKF117626.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Varberg Energi 

ÅR: 2011–2014

VERKSAMHET: biobränsleeldad panncentral

ORT: Varberg

EFFEKT: 20 MW fjärrvärme

PROJEKTTEAM

Tomas Hago 

Uppdragsansvarig arkitekt

Mats Milsta 

Handläggande arkitekt

Johan Holst

Ingenjör

Krister Engström

Fotograf

KONTAKT

Tomas Hago

0765-48 70 30

toha@liljewall.se

bottom of page