SKF HUVUDKONTOR

En omvandling med hållbarhet i fokus

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

LOKALYTA (LOA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

BYGGHANDLING

 

SKF

GÖTEBORG

2017-2020

16 500 KVM

TOMAS HAGO

Uppdragsansvarig

MARIA JOHANSSON

Handläggande arkitekt

PHILIPP WESTMAN

Medverkande arkitekt

TOBIAS WEYAND

Medverkande arkitekt

JONAS BERGSTRÖM

Handläggande ingenjör

FREDRIK CARLSSON

Medverkande ingenjör

KATARINA SÖDERSTRÖM

Inredningsarkitekt

ANDREAS JOHANSSON

Landskapsarkitekt

FRANS GILLBERG 

Landskapsarkitekt

JESPER KARLSSON

Hållbarhetsexpert

KARL-JOHAN BEXÈR

Visualisering

CHRISTOFFER  THULIN

Visualisering

Liljewall har fått förtroendet att omvandla SKF:s gamla centrallager till ett dynamiskt och energieffektivt huvudkontor. Byggnaden, som nu beviljats bygglov, kommer inrymma 900 anställda i aktivitetsbaserad kontorsmiljö och siktar på att byggas enligt hållbarhetsklassning LEED Guld.

Hållbarhet är en tydlig ledstjärna för arbetet med det nya koncernhuvudkontoret. Att förvalta en befintlig byggnad istället för att uppföra en ny, och istället arbeta med yt- och energieffektivisering är en del i det ledet. Uppdraget präglas därmed av att förvalta SKF:s historia genom att omvandla byggnaden till en ärlig och trygg struktur men samtidigt tillföra nya värden som transparens och öppenhet.

Byggnaden kommer kläs i tegel men även med stora partier av glas. I en robust och gedigen byggnadsstruktur lagras och förvaltas SKF:s arv – redo att möta framtidens utmaningar. Det klassiska och hållbara teglet knyter an till den omgivande bebyggelsen och dess historia. Glaset representerar det moderna och det precisa – det tar SKF in i framtiden, öppnar upp och bjuder in, blickar ut och utforskar nya värden.

I den här transformationen möter tungt lätt och gammalt nytt. Tidlöst, modernt och gedigen kunskap möter nyfikenhet. Här skapar vi samarbetsytor för nya möten och idéer, här föds inspiration och stolthet.

Byggnaden, som kommer bli en av de mest energieffektiva byggnaderna i Göteborg, ska stå klar för inflyttning sommaren 2020.

liljewall_industri
liljewall_industri
liljewall_industri
liljewall_storkök
TOMAS HAGO
Arkitekt
Show More
Maria Johansson
Arkitekt
Show More

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR