top of page
DSC09607_webb.jpg

Skanska

Inredning av huvudkontor / Göteborg

Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum Argus har slagit upp sina portar. Byggnaden och området runt om ska bli Falkenbergs centrums nya nav och en plats för kreativitet, nyfikenhet och skaparglädje. Här finns flertalet kommunala verksamheter under samma tak; bibliotek, gymnasieskola.
DSC09685_low.jpg

Genom att ta ett helhetsgrepp om såväl inredning, som skyltning och grafisk profil har vi lyckats skapa ett enhetligt uttryck som samspelar med byggnadens identitet.

EN STARK GRAFISK PROFIL

I samband med att det nya kulturcentrumet skulle byggas ombads Falkenbergsborna själva att skicka in namnförslag via kommunens webbplats. Ett 80-tal förslag kom in och efter ett enhälligt beslut föll valet till slut på Argus. Namnet syftar till tidskriften "Then Swänska Argus", utgiven under 1700-talet av Olof von Dalin som föddes utanför Falkenberg. Han gjorde avtryck i staden både som journalist, bibliotekarie och lärare. Tidskriften hade ett enkelt språk som var lätt att förstå vilket tillgängliggjorde läsarna kunskap om aktuella händelser i hela samhället. 
 
När namnet var bestämt såg även Falkenbergs kommun behovet av att utveckla en stark grafisk identitet för byggnaden. Ett uppgift vi gärna tog oss an då vi hade god inblick i projektet genom inredningskonceptet och skyltprogrammet. Efter workshops, skissande och möten med kommunens marknadsavdelning växte förslaget fram. 
DSC09625_low.jpg
DSC09678_low.jpg

Den grafiska profilen är precis som tidskriften som namngett byggnaden; enkel och tydlig. Ett gement, formstarkt "a" roteras och blir en tydlig symbol och ikon som kan appliceras på olika produkter och element runt om i byggnaden; visitkort, tygpåsar, kontrastmarkeringar och skyltar m.m. 

De svepande formerna kan även liknas vid blad och papper som vikts upp. 

DSC09549_low.jpg
DSC09641_low.jpg
Vi har skapat olika stämningar och atmosfärer för samtliga avdelningar och rum. Lugn är ett återkommande värdeord som genomsyrar konceptet som helhet. I Argus finns enkla och välkomnande loungemöbler, rundade hyllor som bildar rum i rummet och sittpuffar i olika kulörer. Gröna växter ger trivsel och genom runda bord och mjuka, stoppade möbler skapas möjligheten till avslappnade möten.

I Argus har vi möjliggjort för livliga diskussioner och lekar i en del av byggnaden - och försjunkna i tankar i en annan. De olika aktiviteterna och mötena berikar varandra.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt 2020

UPPDRAGSGIVARE: Falkenbergs kommun

ÅR: 2019-2020

BRUTTOAREA: ca 6000 kvm varav bibliotek 2500 kvm

ARKITEKT: FOJAB

LANDSKAPSARKITEKT: FOJAB

INREDNINGSARKITEKT: Liljewall

PROJEKTTEAM

Liljewall 

Åsa Swanberg Lorentzen

Uppdragsansvarig inredningsarkitekt

Sofie Karlsson

Arkitekt

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

Annette Petersson

Inredningsarkitekt

Anna Kristinsdóttir

Grafisk form

Emma Karlsmark Elfstrand

Fotograf

KONTAKT

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

0765-48 70 33

lini@liljewall.se

bottom of page