ARKITEKTUR / VÅRD / VUXENPSYKIATRI SIGFRIDSOMRÅDET

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

SYSTEMHANDLING

 

 

REGION KRONOBERG

 

 

2015

 

 

CA 15 500 M2

 

 

MILJÖBYGGNAD SILVER

 

PETER RUNG
Arkitekt
Show More
liljewall_vård

VUXENPSYKIATRI SIGFRIDSOMRÅDET

Växjö

Vår gestaltningsidé har varit att utforma en lugn och behaglig byggnad som ska ge en positiv upplevelse och en välkomnande känsla för besökare, personal och patienter. Interiört ska byggnaden ha inslag av naturens läkande karaktärer i form av färgskala och materialval som symboliserar liv, hälsa och växtkraft.

Miljön skall ge patienterna positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska, liksom trygghet i det egna reviret. Stor vikt har lagts på att onödiga och störande intryck minimeras. Detta baseras utifrån arkitekturens kunskapsområde och teorier om ”läkande miljöer” och ”evidensbaserad utformning”.

 

Nybyggnaden bildar en välkommande fasad mot allén i sydväst med en låg tvåvåningsbyggnad som är uppdelad med huvudentré i mitten av byggnaden. Mot öster utformas byggnaden i souterräng med tre våningar varav två våningar vid anslutande mark i öster.

 

Innergårdarna ska vara en del i rehabiliteringsverksamheten och utformningen bygger på naturens fridfulla och läkande effekter för patienternas hälsa och välbefinnande. Det omgivande landskapet av skog och vatten återges i utformningen - där är vattnet rogivande och i ständig förändring och där skogen ger plats för både avskildhet och möten.

LIKNANDE PROJEKT

Entré,Vuxenpsykiatri Sigfridsområdet

Liljewall arkitekter - vård