top of page

ARKITEKTUR / VÅRD / RÖNTGEN, VÄXJÖ

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

FÄRDIGSTÄLLT

 

REGION KRONOBERG

 

 

2013–2016

 

 

CA 1 800 M2

liljewall_vård

RÖNTGEN

Växjö

Plan 1 på Växjö Centrallasarett, innehållande bland annat nya röntgenlab, undersökningsrum, reception, personalrum, behövde rustas upp. Vårt uppdrag gick ut på att ta fram ett förfrågningsunderlag för byggentreprenaden ifrån ett givet underlag i form av en förslags- och systemhandling.

 

Totalt handlade det om en ombyggnadsyta på cirka 1 800 m², där ombyggnadsarbetena delades upp i olika etapper då ombyggnaden bedrevs under pågående verksamhet. 

Den nya avdelningen stod klar 2016. 

RELATERADE PROJEKT

bottom of page